Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 143194-2016

Компактен изглед

26/04/2016    S81

Pyмъния-Букурещ: Образователна кампания по теми, свързани с ЕС, PO/2016-03/BUC

2016/S 081-143194

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 8.3.2016 г., 2016/S 047-077320)

Европейска комисия, Directorate-General for Communication, Representation in Romania, Vasile Lascăr 31, 020492 Bucharest, РУМЪНИЯ. За контакти: Ioana Marchis. Тел. +40 212035400. Електронна поща: comm-rep-buh-tenders-oper@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

4.5.2016 (16:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

11.5.2016 (10:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

16.5.2016 (16:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

24.5.2016 (10:00), местно време.

[...]

Тази поправка актуализира обявлението за поправка, публикувано в Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 23.3.2016 г., 2016/S 058-097023.