Usługi - 143194-2016

Wyświetl widok skrócony

26/04/2016    S81    Komisja Europejska - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Rumunia-Bukareszt: Kampania edukacyjna dotycząca tematyki unijnej, PO/2016-03/BUC

2016/S 081-143194

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.3.2016, 2016/S 047-077320)

Komisja Europejska, Directorate-General for Communication, Representation in Romania, Vasile Lascăr 31, 020492 Bucharest, RUMUNIA. Kontakt: Ioana Marchis. Tel. +40 212035400. E-mail: comm-rep-buh-tenders-oper@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

4.5.2016 (16:00), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

11.5.2016 (10:00), czasu lokalnego.

[...]

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

16.5.2016 (16:00), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

24.5.2016 (10:00), czasu lokalnego.

[...]

Sprostowanie aktualizuje ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.3.2016, 2016/S 058-097023.