Služby - 143194-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

26/04/2016    S81

Rumunsko-Bukurešť: Vzdelávacia kampaň o témach EÚ, PO/2016-03/BUC

2016/S 081-143194

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 8.3.2016, 2016/S 047-077320)

Európska komisia, Directorate-General for Communication, Representation in Romania, Vasile Lascăr 31, 020492 Bucharest, RUMUNSKO. Kontakt: Ioana Marchis. Tel. +40 212035400. E-mail: comm-rep-buh-tenders-oper@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

4.5.2016 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

11.5.2016 (10:00) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

16.5.2016 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

24.5.2016 (10:00) miestneho času.

[...]

Toto korigendum aktualizuje oznámenie o korigende zverejnené v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", 23.3.2016, 2016/S 058-097023.