Supplies - 143242-2021

23/03/2021    S57

Poland-Warsaw: Medical consumables

2021/S 057-143242

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
National registration number: 000288567
Postal address: ul. Spartańska 1
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-637
Country: Poland
Contact person: Emilia Stadnik
E-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl
Telephone: +48 226709143
Internet address(es):
Main address: www.spartanska.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instytut Badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa artykułów medycznych, wyrobów medycznych, sprzętu jednorazowego w podziale na zadania, w tym: materiały opatrunkowe, przylepce, akcesoria do sterylizacji, linia infuzyjna do podaży leków ...

Reference number: 3/PN/2021/ES
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w podziale na 10 części (zadania) do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji: Zadanie nr 1 – Materiały opatrunkowe i folie operacyjne, Zadanie nr 2 – Przylepce, Zadanie nr 3 – Dostawa akcesoriów do sterylizacji, Zadanie nr 4 – Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, Zadanie nr 5 – Linia próbkująca, Zadanie nr 6 – Pojemniki próżniowe, Zadanie nr 7 – Kaniule, Zadanie nr 8 – Cewniki do żył centralnych, Zadanie nr 9 – Kranik trójdrożny przedłużeniem, Zadanie nr 10 – Kranik trójdrożny sterylny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – Materiały opatrunkowe i folie operacyjne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141111 Adhesive dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Materiały opatrunkowe i folie operacyjne, poz. 1–35.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium wniesionym przed terminem składania ofert w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: złotych dwa tysiące groszy 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – Przylepce

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141111 Adhesive dressings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Przylepce poz. 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: Własności techniczne / Weighting: 40 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium wniesionym przed terminem składania ofert w wysokości: 100,00 PLN (słownie: złotych sto groszy 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 – Dostawa akcesoriów do sterylizacji

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa akcesoriów do sterylizacji, poz. 1–17

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium wniesionym przed terminem składania ofert w wysokości: 600,00 PLN (słownie: złotych sześćset groszy 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 – Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych, poz. 1–3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium wniesionym przed terminem składania ofert w wysokości: 200,00 PLN (słownie: złotych dwieście groszy 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5 – Linia próbkująca

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Linia próbkująca, poz. 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: Własności techniczne / Weighting: 40 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium wniesionym przed terminem składania ofert w wysokości: 35,00 PLN (słownie: złotych trzydzieści pięć groszy 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6 – Pojemniki próżniowe

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Pojemniki próżniowe, poz. 1–24

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium wniesionym przed terminem składania ofert w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: złotych jeden tysiąc groszy 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7 – Kaniule

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141220 Cannulae
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Kaniule, poz. 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: Własności techniczne / Weighting: 40 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium wniesionym przed terminem składania ofert w wysokości: 15,00 PLN (słownie: złotych piętnaście groszy 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 8 – Cewniki do żył centralnych

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Cewniki do żył centralnych, poz. 1–3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60 %
Cost criterion - Name: Własności techniczne / Weighting: 40 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium wniesionym przed terminem składania ofert w wysokości: 70,00 PLN (słownie: złotych siedemdziesiąt groszy 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 9 – Kranik trójdrożny przedłużeniem

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Kranik trójdrożny przedłużeniem, poz. 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium wniesionym przed terminem składania ofert w wysokości: 25,00 PLN (słownie: złotych dwadzieścia pięć groszy 00/100)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 10 – Kranik trójdrożny sterylny

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Kranik trójdrożny sterylny, poz. 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium wniesionym przed terminem składania ofert w wysokości: 13,00 PLN (słownie: złotych trzynaście groszy 00/100)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 – Postanowienia dla stron, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2021
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/04/2021
Local time: 12:00
Place:

NIGRiR 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1 – budynek nr 4

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy (https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2021