Hemm bug li jaffettwa l-mod kif jintwerew l-URLs fl-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, nissuġġerixxu li tneħħi l-virgola (jew kwalunkwe karattru speċjali ieħor) li tidher fl-aħħar tal-URL. Niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.

Servizzi - 143292-2023

10/03/2023    S50

in-Netherlands-Petten: Kuntratti ġenerali għall-manutenzjoni, għall-irfinar, u għax-xogħlijiet strutturali fil-binjiet immaniġġjati u/jew użati mill-JRC Petten u madwarhom

2023/S 050-143292

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (JRC), JRC.R — Support Services, JRC.R.2 — Support Services Petten
Indirizz postali: Postbus 2
Belt: Petten
Kodiċi NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Kodiċi postali: 1755 ZG
Pajjiż: in-Netherlands
Posta elettronika: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11390
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11390
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Kuntratti ġenerali għall-manutenzjoni, għall-irfinar, u għax-xogħlijiet strutturali fil-binjiet immaniġġjati u/jew użati mill-JRC Petten u madwarhom

Numru ta' referenza: JRC/PTT/2023/OP/0016
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
50700000 Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-JRC Petten għandu l-intenzjoni li jidħol f’qafas ta’ kuntratt ta’ servizzi biex ikopri x-xogħol li ġej: xogħlijiet ta’ manutenzjoni preventiva u restorattiva, kif ukoll xogħlijiet ta’ armar, adattament u tlestija kemm fuq ġewwa kif ukoll fuq barra tal-bini okkupat jew immaniġġjat mill-Kummissjoni Ewropea f’Petten (b’mod partikolari l-ġebel, kull tip ta’ kisi tal-art u tal-ħitan, kull xogħlijiet ta’ żebgħa, kull tip ta’ diviżorji, soqfa sospiżi, artijiet mgħollija, twaqqigħ tal-injam u mastrudaxxa, hardware, kull teknika għall-irfinar, għax-xogħlijiet strutturali, għall-issiġillar, u għall-manutenzjoni ta’ soqfa u faċċati, eċċ.). Barra minn hekk, il-kuntratt ikopri l-eżekuzzjoni ta’ proġetti ad hoc għal xogħlijiet ta’ għamara u strutturi li joħorġu matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 950 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
50700000 Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini
71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni
45262500 Xogħol fil-ġebel u l-bricks
45262680 Iwweldjar
45442110 Xogħol ta’ żebgħa ta’ bini
45420000 Xogħlijiet ta’ l-istallazzjoni ta’ l-injam u tal-mastrudaxxa
45432000 Xogħol tat-tqegħid u l-kisi ta’ l-art, tal-kisi tal-ħitan u tat-twaħħil tal-karti mal-ħitan
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

NL-Petten: Kuntratti ġenerali għall-manutenzjoni, għall-irfinar, u għax-xogħlijiet strutturali fil-binjiet immaniġġjati u/jew użat mill-JRC Petten u madwarhom.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 950 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2023/S 012-031659
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 02/05/2023
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 04/05/2023
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-ftuħ tal-offerti se jsir b’mod elettroniku fil-ħin u fid-data speċifikati fit-Taqsima IV.2.7) tal-avviż dwar kuntratt. Ara l-istruzzjonijiet fid-dokumenti tal-ksib (Taqsima I.1)).

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3). Fil-każ ta’ nuqqas ta' disponibbiltà jew funzjonament ħażin tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni msemmija fit-Taqsima I.3) fil-ħamest ijiem kalendarji qabel il-limitu ta’ żmien għall-wasla indikat fit-taqsima IV.2.2), l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li testendi dan il-limitu ta’ żmien u tippubblika t-tiġdid fl-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3) mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta’ tiswija għal dan l-avviż. L-operaturi ekonomiċi interessati f’din is-sejħa għall-offerti huma mistiedna jirreġistraw fl-indirizz imsemmi f’punt I.3) sabiex ikunu nnotifikati meta jiġu ppubblikati tagħrif jew dokumenti ġodda.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Irreferi għad-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz indikat fit-Taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
03/03/2023