Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 143730-2019

28/03/2019    S62    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Siemiatycze: Medicinos įranga

2019/S 062-143730

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Nacionalinis registracijos Nr.: PL
Adresas: ul. Szpitalna 8
Miestas: Siemiatycze
NUTS kodas: PL84
Pašto kodas: 17-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krzysztof Prochowicz Paweł Kosinski
El. paštas: zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl
Telefonas: +48 856552825
Faksas: +48 856552825

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.spzozsiemiatycze.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach wyposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach II

Nuorodos numeris: SP ZOZ ZP/04/19
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech ultrasonografów w ramach wyposażenia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dla ww. sprzętu medycznego stanowi Załącznik nr1 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy.

3.3. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych, a po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych poza tymi wynikającymi z ich normalnej eksploatacji a nie stanowiących przedmiotu niniejszego zamówienia.

3.4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Do potwierdzenia oświadczeniem wykonawcy złożonym wraz z ofertą – Formularz ofertowy.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 789 487.15 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL84
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze, POLSKA, O. Ginekologiczno-Położniczy

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Szczegółowy opis zamówienia oraz zestawienie parametrów granicznych, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Parametry techniczne / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Numer identyfikacyjny projektu: RPO.08.04.01-20-0034/18

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 030-066442
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
25/03/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z.o.o
Adresas: ul. Wołoska 9
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL9
Pašto kodas: 02-583
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 536 000.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 577 626.12 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26/03/2019