Árubeszerzések - 143766-2021

23/03/2021    S57

Magyarország-Debrecen: Orvosi felszerelések

2021/S 057-143766

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Gergely
E-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu
Telefon: +36 52512700-73051
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-971 – Lélegeztető és ultrahang készülékek

Hivatkozási szám: EKR001240092020
II.1.2)Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés orvostechnikai eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ egységei részére.

1. rész: Lélegeztető készülékek, 4 db

2. rész: Ultrahang készülékek, 2 db

3. rész: Hordozható ultrahang készülék, 1 db

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 38 582 638.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Lélegeztető Készülékek – 1.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33157000 Gázterápiás és lélegeztetőkészülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés 4 db lélegeztető készülék beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika részére

1 db magas tudású lélegeztetőgép, ideg impulzus által szabályozott asszisztált lélegeztetési lehetőséget biztosító modullal

Műszaki követelmények:

— Felnőtt és gyermek/csecsemő/ lélegeztetésére szolgáló, gurulóállványon elhelyezett, amely alkalmas a páciens intubált és nem invazív lélegeztetésére,

— Oxigén és sűrített levegő kórházi gázhálózati csatlakozással rendelkezzen, a levegőellátás biztosítása nem a beteg kórtermi környezeti levegőből történik,

— Hálózati és akkumulátoros üzemmódú.

3 db közepes tudású lélegeztetőgép, ideg impulzus által szabályozott asszisztált lélegeztetési képességre alkalmas bővíthetőséggel

Műszaki követelmények:

— Felnőtt és gyermek/csecsemő/ lélegeztetésére szolgáló, gurulóállványon elhelyezett, amely alkalmas a páciens intubált és nem invazív lélegeztetésére,

— Oxigén és sűrített levegő kórházi gázhálózati csatlakozással rendelkezzen, a levegőellátás biztosítása nem a beteg kórtermi környezeti levegőből történik,

— Hálózati és akkumulátoros üzemmódú.

Az eszközökre vonatkozó további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Magas tudású lélegeztetőgép esetében az ultrahangos áramlás szenzor megléte a kis áramlási ellenállás érdekében (Igen/Nem / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Magas tudású lélegeztetőgép esetében a leszívás támogatás funkció megléte (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Közepes tudású lélegeztetőgép esetében a ultrahangos áramlás szenzor megléte a kis áramlási ellenállás érdekében (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Közepes tudású lélegeztetőgép esetében a leszívás támogatás funkció megléte (Igen/Nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Csak a teljes részre tehető ajánlat.

2. Csak gyári új, korábban használatban nem volt eszközök ajánlhatóak meg.

3. Az értékelési szempontok és módszereik:

Ár kritérium:Fordított arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont, két tizedesjegy pontossággal.

Minőségi kritérium: Abszolút értékelés (Pontkiosztás)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ultrahang Készülékek – 2.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33112200 Ultrahangkészülék
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés 2 db ultrahang készülék beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika részére.

Műszaki követelmények:

— LED háttérvilágítás

— Color monitor

— S-Flow technológia

— Quick Scan önbeállító program

Az eszközökre vonatkozó további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Csak a teljes részre tehető ajánlat.

2. Csak gyári új, korábban használatban nem volt eszközök ajánlhatóak meg.

3. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hordozható Ultranghang Készülékek – 3.

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33112200 Ultrahangkészülék
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés 1 db hordozható ultrahang készülék beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika részére.

Műszaki követelmények:

— Hordozható kivitel

— Beépített, villogásmentes LCD monitor

— Egygombos képoptimalizálás

— Aktuális élőkép teljes képernyő méretre történő nagyítása egy gomb megnyomásával

— Levehető vizsgálófej tartó

Az eszközre vonatkozó további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve nyertes ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Csak a teljes részre tehető ajánlat.

2. Csak gyári új, korábban használatban nem volt eszköz ajánlható meg.

3. Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 237-582622
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Lélegeztető Készülékek – 1.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hoge Systems Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24387833
Postai cím: Szőlőkert utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@hogesystems.hu
Telefon: +36 12505162
Fax: +36 12503963
Internetcím: http://www.hogesystems.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16 300 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Ultrahang Készülékek – 2.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sonarmed Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52073146
Postai cím: Nándorfejérvári út 31. fsz 6–7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: info@sonarmed.hu
Telefon: +36 203215495
Fax: +36 12053959
Internetcím: http://www.sonarmed.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18 897 638.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Hordozható Ultrahang Készülék – 3.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UniCorp Biotech Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53128681
Postai cím: Tóth Lőrinc utca 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: info@unicorp.hu
Telefon: +36 13935050
Fax: +36 13935055
Internetcím: http://www.unicorp.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 385 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész: Hoge Systems Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1033 Budapest, Szőlőkert utca 7. (Adószám: 10811502241), Limitless Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1035 Budapest, Derű utca 2. A. ép. fszt. (Adószám: 27919509241)

2. rész: Sonarmed Kft, MAGYARORSZÁG 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31. fsz 6-7. (Adószám: 13265553243)

3. rész: UniCorp Biotech Kft., MAGYARORSZÁG 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 41. (Adószám: 12582800243)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/03/2021