Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 143807-2023

10/03/2023    S50

România-Bacău: Reactivi de laborator

2023/S 050-143807

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU
Număr naţional de înregistrare: 4278728
Adresă: Strada: Haret Spiru, nr. 2
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600114
Țară: România
Persoană de contact: ABABEI STERIANA
E-mail: lilidominteanu_licitatii@spitaljudbc.ro
Telefon: +40 234534000
Fax: +40 234517424/515184
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sjubc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACORD CADRU DE FURNIZARE REACTIVI DE LABORATOR

Număr de referinţă: 4278728_2019_PAAPD 1042800
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

ACORD CADRU DE FURNIZARE REACTIVI PENTRU UROLOGIE LOT 1-3 CONFORM CAIET DE SARCINI.

NOTA : 1.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 21 zile .

2.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare , in a 10 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor /candidaturilor.Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct , invocat mai sus

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 7 033 694.24 RON / Cea mai ridicată ofertă: 7 033 694.24 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU STRADA SPIRU HARET NR 2 BACAU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CANT MIN/MAX CTR CONFORM CS , CANT MIN/MAX AC CONFORM CS , VAL MIN/MAX CTR 82481/726166LEI , VAL MIN/MAX 726166/2904664 LEI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU APARATUL SYSMEX XN 3000 RET , BF &XN 1000 DIFF PURE COMPATIBIL 100%SAU ECHIVALENT

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU STRADA SPIRU HARET NR 2 BACAU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CANT MIN/MAX CTR CONFORM CS , CANT MIN/MAX AC CONFORM CS , VAL MIN/MAX CTR 87514.65/922273.80 LEI , VAL MIN/MAX AC 922273,80/3689095.20 LEI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU APARAT MICRONAUT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU STRADA SPIRU HARET NR 2 BACAU

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CANT MIN/MAX AC CONFORM CS , CANT MIN/MAX AC CONFORM CS , VAL MIN/MAX CTR 17034,64/109.983,76 LEI , VAL MIN /MAX AC 109.983,76/439.935,04 LEI

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 044-099855
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1136(introdus gresit)
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2. PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/10/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 245.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 0.01 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1244
Lot nr.: 3
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU APARATUL SYSMEX XN 3000 RET , BF &XN 1000 DIFF PURE COMPATIBIL 100%SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 922 069.80 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 922 069.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1243
Lot nr.: 2
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 726 166.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 726 166.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1170
Lot nr.: 1
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU APARAT MICRONAUT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDICAMED MARKET S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 25612609
Adresă: Strada Gârniţei, Nr. 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041955
Țară: România
E-mail: office@medicamed.ro
Telefon: +40 742156700
Fax: +4 0213226864
Adresă internet: www.medicamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 439 935.04 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 109 983.76 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1173
Lot nr.: 3
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU APARATUL SYSMEX XN 3000 RET , BF &XN 1000 DIFF PURE COMPATIBIL 100%SAU ECHIVALENTContract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 689 095.20 RON
Oferta cea mai scăzută: 3 689 095.20 RON / Cea mai ridicată ofertă: 3 689 095.20 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 1169
Lot nr.: 1
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU APARAT MICRONAUT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENTContract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDICAMED MARKET S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 25612609
Adresă: Strada Gârniţei, Nr. 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041955
Țară: România
E-mail: office@medicamed.ro
Telefon: +40 742156700
Fax: +4 0213226864
Adresă internet: www.medicamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 439 935.04 RON
Oferta cea mai scăzută: 439 935.04 RON / Cea mai ridicată ofertă: 439 935.04 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 1171
Lot nr.: 2
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENTContract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 904 664.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 904 664.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 904 664.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1172
Lot nr.: 2
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 904 664.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 726 166.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1174
Lot nr.: 3
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU APARATUL SYSMEX XN 3000 RET , BF &XN 1000 DIFF PURE COMPATIBIL 100%SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 689 095.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 922 273.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1242
Lot nr.: 1
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU APARAT MICRONAUT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDICAMED MARKET S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 25612609
Adresă: Strada Gârniţei, Nr. 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041955
Țară: România
E-mail: office@medicamed.ro
Telefon: +40 742156700
Fax: +4 0213226864
Adresă internet: www.medicamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 109 983.76 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 109 983.76 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 857
Lot nr.: 1
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU APARAT MICRONAUT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDICAMED MARKET S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 25612609
Adresă: Strada Gârniţei, Nr. 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041955
Țară: România
E-mail: office@medicamed.ro
Telefon: +40 742156700
Fax: +4 0213226864
Adresă internet: www.medicamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 55 923.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 55 923.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 858
Lot nr.: 2
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 373 051.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 373 051.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 859
Lot nr.: 3
Titlu:

PACHET REACTIVI PENTRU APARATUL SYSMEX XN 3000 RET , BF &XN 1000 DIFF PURE COMPATIBIL 100%SAU ECHIVALENTContract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 461 465.90 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 461 465.90 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 22
Lot nr.: 2
Titlu:

CTRS.4.LOT 2. PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 726 166.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 726 166.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 23
Lot nr.: 3
Titlu:

CTRS.4.LOT 3. PACHET REACTIVI PENTRU APARATUL SYSMEX XN 3000 RET , BF &XN 1000 DIFF PURE COMPATIBIL 100%SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 922 069.80 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 922 069.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 21
Lot nr.: 1
Titlu:

CTRS.4.LOT 1. PACHET REACTIVI PENTRU APARAT MICRONAUT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/01/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MEDICAMED MARKET S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 25612609
Adresă: Strada Gârniţei, Nr. 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041955
Țară: România
E-mail: office@medicamed.ro
Telefon: +40 742156700
Fax: +4 0213226864
Adresă internet: www.medicamed.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 109 983.76 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 109 983.76 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1283
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT 2. PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 69 220.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 69 220.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1353
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT 2. PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/11/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 16 440.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 16 440.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: CTRS 1685
Lot nr.: 3
Titlu:

LOT 3. PACHET REACTIVI PENTRU APARATUL SYSMEX XN 3000 RET , BF &XN 1000 DIFF PURE COMPATIBIL 100%SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 27 470.70 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 27 470.70 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: CTRS 1686
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT 2. PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 720.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 720.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: CTRS 186
Lot nr.: 3
Titlu:

LOT 3. PACHET REACTIVI PENTRU APARATUL SYSMEX XN 3000 RET , BF &XN 1000 DIFF PURE COMPATIBIL 100%SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 442 804.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 442 804.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: CTRS 183
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT 2. PACHET REACTIVI PENTRU ANALIZORUL AUTOMAT COAGULARE STA-R EVOLUTION SI STA COMPACT COMPATIBILI 100% SAU ECHIVALENT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Top Diagnostics S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10572840
Adresă: Strada Şipotul Fântânelor, Nr. 8
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010157
Țară: România
E-mail: licitatii@topdiag.com
Telefon: +40 213100774
Fax: +40 212129011
Adresă internet: www.topdiag.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 400 470.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 400 470.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Pentru locul I: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate în SEAP pâna la un termen limita clar stabilit ( si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta . Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, in SEAP pana ce departajarea va putea fi posibila. In situatia in care ofertantii clasati pe locul II, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul I( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul II pentru care ei reoferteaza. In situatia in care ofertantii clasati pe locul III, vor avea oferte egale de prêt, li se vor solicita noi oferte de pret pt.departajare, ofertantul clasat pe locul II( loc superior ) nefiind afectat in nici o forma, intrucat in solicitarea de departajare se mentioneaza in mod ferm si neechivoc locul III pentru care ei reoferteaza. NOTA: modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Atentie !! se va pastra extensia .xml !NOTA : 1.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 21 zile .

2.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare , in a 10 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor /candidaturilor.Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct , invocat mai sus

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SJU Bacau -Compartiment Juridic
Adresă: Strada Spiru Haret, nr 2,
Localitate: Bacau
Cod poștal: 600114
Țară: România
Telefon: +40 234534000
Fax: +40 234517424
Adresă internet: www.sjubc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/03/2023