Servizzi - 143906-2018

04/04/2018    S65

l-Awstrija-Vjenna: Servizzi ta' assistenza teknika, loġistika u fl-avvenimenti, Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fi Vjenna — PO/2018-07/VIE

2018/S 065-143906

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General Communication, Representation in Vienna
Indirizz postali: Wipplingerstrasse 35
Belt: Vienna
Kodiċi NUTS: AT ÖSTERREICH
Kodiċi postali: 1010
Pajjiż: L-Awstrija
Persuna ta’ kuntatt: Mr.Jörg Wojahn
Posta elettronika: comm-rep-vie-ausschreibung@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3432
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' assistenza teknika, loġistika u fl-avvenimenti, Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fi Vjenna — PO/2018-07/VIE

Numru ta' referenza: PO/2018-07/VIE
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79951000 Servizzi ta' l-organizzazzjoni ta' seminars
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Ir-Rappreżentanza qed tfittex kuntrattur ikkwalifikat u b'esperjenza, li jopera professjonalment it-tagħmir tekniku kollu tal-faċilitajiet ta' informazzjoni u tal-konferenzi f'Dar l-UE u jassisti lill-Kummissjoni u lill-persunal tal-Uffiċċju ta' Kollegament fl-organizzazzjoni ta' avvenimenti u azzjonijiet.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: AT ÖSTERREICH
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari
Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:

Ara d-dokumenti tal-offerta msemmija fl-indirizz URL fit-Taqsima I.3.

III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara d-dokumenti tal-offerta msemmija fl-indirizz URL fit-Taqsima I.3.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 14/05/2018
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 23/05/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General Communication, Representation in Vienna.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ir-rappreżentanti ta' min qiegħed jitfa' l-offerta u l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt biss. Jekk jogħġbok ibgħat l-ismijiet fuq l-indirizz tal-Email imniżżel fit-Taqsima I.1.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Nedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Indirizz tal-Internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg Cedex
Kodiċi postali: CS 30403, 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +333 88172313
Faks: +333 88179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
28/03/2018