Bunuri - 143995-2017

14/04/2017    S74    - - Bunuri - Anunţ periodic de intenţie(PIN) fără anunţ de participare - Nu se aplică 

România-Vidrasau: Echipament de stingere a incendiilor

2017/S 074-143995

Anunț orientativ periodic – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE
Prezentul anunț reprezintă o convocare la licitație: nu
Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor: nu

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Regia Autonoma Aeroport Transilvania Targu Mures
Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures - Ludus, jud. Mures
Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii
În atenția: Sonica Carmen
547612 Vidrasau
România
Telefon: +40 265328259
E-mail: investitii@transylvaniaairport.ro
Fax: +40 265328257

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.transylvaniaairport.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Auto speciala de stins incendii pentru aeroport.
II.2)Tip de contract
Produse
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Achiziționarea unei autospeciale de stins incendii pentru aeroporturi, de ultima generație tehnologica.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

35111000

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Durata în luni: 30 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA: 2 500 000 RON
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
La acest moment nu se cunosc detalii privind cerințele de calificare/criteriul de atribuire.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Valoarea totală estimată a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
Valoare: 2 500 000 RON
Fără TVA
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
12.4.2017