En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 144259-2017

15/04/2017    S75

Luxemburg-Luxemburg: Transport av expresspost

2017/S 075-144259

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet (EP)
Postadress: bâtiment Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2979
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd (Council of the European Union – CEU)
Postadress: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol (Court of Justice of the European Union – CJEU)
Postadress: boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten (European Court of Auditors – ECA)
Postadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 1615
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Postadress: 12-E, rue Guillaume Kroll
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 1882
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency – EDA)
Postadress: rue des Drapiers 17-23
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma forskningscentrumet – Italien (Ispra)
Postadress: via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra VA
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens publikationsbyrå
Postadress: 2, rue Mercier
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2985
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaskola II (École européenne II – EEII)
Postadress: 6, rue Gaston Thorn
Ort: Bertrange
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 8268
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost

Referensnummer: OIL/06/PO/2016/072.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64120000 Budtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

— Del 1: transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner och organ (utom Europaparlamentet) belägna i Bryssel (samt i dess närmaste omnejd) till destinationer över hela världen, och vice versa.

— Del 2: transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner och organ (utom Europaparlamentet) belägna i Luxemburg till destinationer över hela världen, och vice versa.

— Del 3: transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner belägna i Ispra till destinationer över hela världen, och vice versa.

— Del 4: transport av expresspost från byggnader tillhörande Europaparlamentet belägna i Luxemburg, Bryssel och Strasbourg till destinationer över hela världen, och vice versa.

EU:s institutioner och organ kallas hädanefter ”institutionerna”.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 790 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från institutionsbyggnader (utom Europaparlamentet) belägna i Bryssel (samt i dess närmaste omnejd) till destinationer över hela världen, och vice versa

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64120000 Budtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel samt dess närmaste omnejd.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Transport av expresspost från institutionsbyggnader (utom Europaparlamentet) belägna i Bryssel (samt i dess närmaste omnejd) till destinationer över hela världen, och vice versa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från institutionsbyggnader (utom Europaparlamentet) belägna i Luxemburg till destinationer över hela världen, och vice versa

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64120000 Budtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Transport av expresspost från institutionsbyggnader (utom Europaparlamentet) belägna i Luxemburg till destinationer över hela världen, och vice versa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner belägna i Ispra till destinationer över hela världen, och vice versa

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64120000 Budtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IT ITALIA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Italien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner belägna i Ispra (I) till destinationer över hela världen, och vice versa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från byggnader tillhörande Europaparlamentet belägna i Luxemburg, Bryssel och Strasbourg till destinationer över hela världen, och vice versa

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64120000 Budtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Nuts-kod: FR FRANCE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg, Bryssel och Strasbourg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Transport av expresspost från byggnader tillhörande Europaparlamentet belägna i Luxemburg, Bryssel och Strasbourg till destinationer över hela världen, och vice versa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 213-387424
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: OIL06/PO/2016/072
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från institutionsbyggnader (utom Europaparlamentet) belägna i Bryssel (samt i dess närmaste omnejd) till destinationer över hela världen, och vice versa

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/03/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: DHL International SA
Postadress: Woluwelaan 151
Ort: Diegem
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: 1831
Land: Belgien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 220 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 1 115 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från institutionsbyggnader (utom Europaparlamentet) belägna i Luxemburg till destinationer över hela världen, och vice versa

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/03/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: DHL International SA
Ort: Diegem
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Land: Belgien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 190 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 180 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner belägna i Ispra till destinationer över hela världen, och vice versa

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/03/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: DHL International SA
Postadress: Woluwelaan 151
Ort: Diegem
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Land: Belgien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 320 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 330 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från byggnader tillhörande Europaparlamentet belägna i Luxemburg, Bryssel och Strasbourg till destinationer över hela världen, och vice versa

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/03/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: DHL International SA
Postadress: Woluwelaan 151
Ort: Diegem
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Land: Belgien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 120 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 165 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/04/2017