A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 144298-2020

25/03/2020    S60

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2020/S 060-144298

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Aquaticum Élményfürdő attrakciófejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001637052019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen rekreációs övezetében 2003-ban nyitotta meg kapuit az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő, Magyarország első fedett, egész évben üzemelő élményfürdője, mely megnyitása óta a város egyik legjelentősebb turisztikai attrakciójává vált, évi átlag 200 000 vendéggel. Az elmúlt bő egy évtized alatt azonban a vendégkör igényei, elvárásai nagymértékben megváltoztak. A hasonló szolgáltatást nyújtó létesítmények közül a látogató az egyedi, komplex élményeket keresi és választja. A visszatérő vendégek pedig igénylik a folyamatosan megújuló szolgáltatási struktúrát. Az Aquaticum fürdőközpont több egysége is - Aquaticum Termálfürdő, Szaunavilág, Aquaticum Termál és Wellness Hotel, Wellness sziget - az elmúlt 3 évben átalakultak, megújultak, kivéve az élményfürdőt, melynek infrastruktúrája, élményelemei, a folyamatos karbantartások ellenére is az elmúlt 15 év alatt folyamatosan amortizálódnak. Ezen területén található még az Aquaticum Strandfürdő, melynek megújítása a 2017-es év végén kezdődött el, így különösen nagy jelentőséggel bír az élményfürdő belsőépítészeti és attrakciós felzárkóztatása, nevezett szolgáltató egységekhez. A fejlesztés célja, hogy eredményeként az élményfürdő ismét a régió leglátványosabb komplexumaként üzemeljen.

A fejlesztés főbb elemei:

— Újragondolt mediterrán dizájn, a belsőépítészeti installációk

— Meglévő csúszdarendszer korszerűsítése és bővítése, másodlagos funkciók kialakítása

— Élményfürdő napozóterasz az év 365 napjában használható vizes családi kertté alakítása

— Informatikai fejlesztések, online szolgáltatások bevezetése

— Közösségi terek korszerűsítése, modernizálása, vendéglátó egységek bővítése

— Energiahatékonysági beruházások

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

Építészet, városrendezés:

1. Az Élményfürdő belső terének és udvarának funkcionális használhatósága, építészeti és turisztikai színvonala.

2. Az egykori uszoda és kádasfürdő hasznosítása, építészettörténeti értékeinek bemutatása. Az avult funkcionális és szerkezeti elemek kiiktatásával új élményfunkció beintegrálása az épületbe, kapcsolat biztosítása a Gyógyfürdő, az Élményfürdő felé.

3. A fenti két funkció együttesének integrálása a termál és strandfürdő intézményegyüttesébe.

4. Az építészeti és képzőművészeti elemek, a kerttervezés és a településtervezés együtt kezelése.

5. A beavatkozások városképi (elsősorban a Pallagi út felőli) megjelenése, az egységes és nagyvonalú építészeti-városépítészeti arculatra való törekvés.

6. A vezérszinti közösségi terek, közterületi és pihenőkerti kapcsolatok, zöldfelületek optimális kialakítása.

7. A terület adottságainak minél jobb kihasználása.

8. Innovatív, a XXI. századi követelményeknek maradéktalanul megfelelő, de a költségkorlátokat nem túllépő építészeti-belsőépítészeti megoldások alkalmazása, a meglévő épületegyüttes értékeinek kontinuitását figyelembe véve.

9. Közterületi rekonstrukció és parkrendezés eredményeinek ismeretében javaslat készítése a Pallagi úti kapcsolatok biztosítására.

Megvalósíthatóság, gazdaságosság:

10. Ütemezhetőség.

11. A beavatkozás megvalósíthatóságának gazdaságossága, integrálása a meglévő épületegyüttes vendégforgalmi rendszerébe.

12. Infrastrukturális ellátás biztosíthatósága

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 249-619368

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: igen
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A díj/díjak nem kerültek odaítélésre
Nem érkeztek be tervek és projektek, vagy az összes terv és projekt elutasításra került

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Bíráló Bizottság a tervpályázatot eredménytelennek minősítette az alábbiakra tekintettel:

A tervpályázati eljárás keretében Ajánlatkérő a Tervpályázati dokumentáció részeként összeállította az eljárás során a pályázók által benyújtandó nyilatkozatmintákat. Ajánlatkérő a Tervpályázati dokumentációban Ajánlatkérő előírta, hogy a Bíráló Bizottság kizárja a tervpályázatból a titkosságot sértő pályaművet. A dokumentációban rögzítésre került továbbá, hogy „Pályázó felelőssége, hogy a benyújtott pályamű semmilyen, a pályázóra vonatkozó információt, vagy adatot nem tartalmazhat, a titkosság követelményét nem sértheti!”. Rögzítésre került továbbá, hogy „a pályaművet, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad, azok semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhatnak. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bírálóbizottság az értékelésből kizárja.”

A tervpályázati eljárás keretében 3 db pályamű került benyújtásra. A benyújtott pályaművek mindegyike olyan nyilatkozatokat tartalmaz (tervezői nyilatkozat, nyilatkozat szabadalmi oltalomról, adatlap), melyek egyértelműen tartalmazzák az adott pályázó cégnevét, székhelyét, ezáltal a pályaművek benyújtói az Ajánlatkérő (a Bírálóbizottság szakértői) számára a pályaművek bontásával - a titkosítás feloldása nélkül - ismertté váltak. Ezen nyilatkozatok az Ajánlatkérő által kiadott iratminták kitöltésével készültek az Ajánlatkérő által elvárt tartalommal, ugyanakkor azok titkosítása, titkos módon történő benyújtása nem valósult meg. Ajánlatkérő egyeztetett az EKR rendszert üzemeltető NEKSZT Kft. munkatársaival a kérdéskörrel kapcsolatban, melynek során feltárásra került, hogy bár az EKR rendszer biztosítja, hogy a bontással kizárólag a pályaművek részét képező kérdőlap váljon az ajánlatkérő számára megismerhetővé, a titkosítás a csatolmányok körére nem terjed és a pályázók által nem is terjeszthető ki.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy tekintettel arra, hogy mindhárom pályázó esetében megállapítható, hogy a tervpályázati dokumentáció 1.5. pontjában meghatározott kizáró okot, azaz a titkosságot megsértette, mindhárom pályázó kizárásra kerül a tervpályázatból, így a bizottság egyhangú szavazata alapján egyik pályázat sem vesz részt az értékelésben. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 25. § (7) bekezdése alapján a bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak.

Ajánlattevők (pályázók):

Építészkohó Kft. (1112 Budapest, Péterhegyi út 63. adószám: 13225203-2-43)

Lang Kft. (1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 85. adószám: 12912881-2-41)

BORD Építész Stúdió Kft. (1068 Budapest, Felső erdősor 3. adószám: 13739689-2-42)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2020