Árubeszerzések - 144583-2020

25/03/2020    S60

Magyarország-Szeged: Lítiumakkumulátorok

2020/S 060-144583

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 64–66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seres György
E-mail: seres.gyorgy@nkm.energy
Telefon: +36 625655652127
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nemzetikozmuvek.hu/
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Lítium-ion akkumulátoros energiatároló létesítése

Hivatkozási szám: EKR001160332019
II.1.2)Fő CPV-kód
31434000 Lítiumakkumulátorok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Lítium-ion akkumulátoros energiatároló létesítése Makó-Maroslele középfeszültségű hálózat végén a II.2.4) pontban, és a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírás részében foglaltak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 560 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31434000 Lítiumakkumulátorok
31155000 Egyen-váltakozó áramú átalakítók
31156000 Szabályozható (megszakítható) áramforrások
31200000 Villamos elosztó- és vezérlőberendezések
51112000 Villamos elosztó- és vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Földeák, külterület 0130/23. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Egy darab (azaz a mennyiség: 1 db) olyan 500 kVA teljesítményű, minimum 1 600 kWh kapacitású (a későbbiek során, az üzemeltetési tapasztalatok függvényében 2 500 kWh kapacitásig bővíthető), lítium-ionos akkumulátorokkal megvalósítandó energiatárolót kell létesíteni, ami a napenergiát hasznosító kiserőművek által okozott hálózati hatások kezelésére fókuszál.

Az energiatárolót egy KÖF/KIF transzformátor állomás KIF elosztójára kell csatlakoztatni.

Az energiatároló legfontosabb részei:

— az alapozás a befoglaló épület(ek) részére,

— a tűzálló hőszigeteléssel ellátott befoglaló épület(ek),

— a hűtő- és fűtő klíma rendszer,

— az energiaátalakítást végző és 4 negyedes tartományban működtethető inverter(ek),

— az akkumulátorok,

— a segédüzemet biztosító rendszer,

— a védelmi berendezések, beleértve a vagyon- és tűzvédelmi berendezéseket is,

— a Központi Vezérlés a szükséges hardverekkel együtt,

— a működéshez szükséges szoftverek és a kapcsolódó licencek.

Ajánlatkérő nem fogadja el használt vagy demó berendezés megajánlását, azaz a megajánlott berendezésnek újnak kell lennie. Bontott, használt vagy sérült anyag illetve készülék nem építhető be.

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időszakában az alábbi dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátania:

— az Energiatároló teljes körű részletes kivitelezési, telepítési és megvalósulási tervei,

— a beépített berendezések gyári adatlapjai,

— a beépített berendezések tanúsítványai,

— az üzembe helyezést megelőző tesztelésekről készült jegyzőkönyvek,

— az üzemeltető személyzet oktatásának jegyzőkönyvei,

— érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek,

— üzembe helyezés, műszaki átadás-átvétel dokumentumai,

— a szoftverek felhasználói kézikönyve,

— a jótállás és a szavatosság dokumentumai,

— a részletes üzemeltetői és karbantartási kézikönyv.

Az energiatárolónak alkalmasnak kell lennie az alábbi üzemmódok megvalósítására: Hálózatról leválasztott üzemmód; Készenléti üzemmód; 22 kV-os hálózati feszültség szabályozása; Meddőteljesítmény kompenzálás; Vonali terhelések kiegyenlítése; Kiserőmű termelésének kiegyenlítése; Hálózati kapacitások menedzselése; Rendszerirányítás támogatásának lehetősége; Együttműködés lehetősége okos hálózatba szervezett berendezésekkel.

A nyertes Ajánlattevő feladata az energiatároló és a kapcsolódó rendszerek kulcsrakész létesítése, ami magába foglalja:

— a részletes kiviteli tervek elkészítését (beleértve a műszaki tervdokumentációk előállítását, a szükséges szakhatósági engedélyek megszerzését, a tervek átadását Ajánlatkérőnek jóváhagyásra),

— a berendezések szállítását és telepítését (beleértve az alapozást, a készülékek helyszínre szállítását, a befoglaló épület(ek) elhelyezését és a részegységek összeszerelését, a kommunikációs kapcsolatok kialakítását és felélesztését, a kapcsolódó dokumentumok átadását Ajánlatkérőnek a teljesítés elfogadása érdekében),

— az üzemi tesztjeinek végrehajtását (beleértve a különféle üzemállapotok és vezérlési módok tesztelését, a tesztelések dokumentálását, a tesztek dokumentumainak és jegyzőkönyveinek átadását Ajánlatkérőnek a teljesítés elfogadása érdekében),

— a szükséges oktatások biztosítását (beleértve az oktatások szervezését, az oktatási anyagok és kézikönyvek elkészítését, az elsajátított ismeretek számonkérését és az ismeretek elsajátításának igazolását is),

— az üzemeltetés támogatását (beleértve a személyzet részére biztosított tanácsadást, a működéssel kapcsolatos események elemzését és értékelését, a támogatás során felmerült igények és problémák, illetve azok kezelésére és/vagy megoldására tett intézkedések naplózását).

AT a létesítéssel kapcsolatos minden végrehajtott feladatot és bekövetkezett eseményt építési naplóban köteles dokumentálni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.

A részletes Műszaki Leírást, mennyiséget a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki Leírás c. része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Akkumulátorok többlet tároló kapacitása (1 600 kWh-on felüli vállalás: min. 0 kWh, max.– 900 kWh; előny a több) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 182-444366
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Lítium-ion akkumulátoros energiatároló létesítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41180006
Postai cím: Határ út 22.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: office@infoware.hu
Telefon: +36 24465171
Fax: +36 24442139
Internetcím: http://www.infoware.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 356 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 560 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az Eljárás eredményes volt.

Ajánlattevők: 1. INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22., adóig. szám: 10900516-2-13); 2. BPS Business Power Systems Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilas utca 10. adóig. szám: 10659739-2-13).; Nyertes ajánlattevő: INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság (cím: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22., adóig. szám: 10900516-2-13)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/03/2020