Storitve - 144773-2020

26/03/2020    S61

Romunija-Bukarešta: Varnostne in sprejemne storitve za hišo EU v Romuniji

2020/S 061-144773

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Representation in Romania
Poštni naslov: 31, Vasile Lascar Street
Kraj: Bucharest
Šifra NUTS: RO321 Bucureşti
Poštna številka: 020492
Država: Romunija
Kontaktna oseba: Eugenia Brad
E-naslov: COMM-REP-BUH-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/romania/home_ro
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: 31, Vasile Lascar Street
Kraj: Bucharest
Šifra NUTS: RO321 Bucureşti
Poštna številka: 020492
Država: Romunija
Kontaktna oseba: Eugenia Brad
E-naslov: COMM-REP-BUH-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.europarl.europa.eu/romania/ro/stiri_evenimente.html
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5897
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Varnostne in sprejemne storitve za hišo EU v Romuniji

Referenčna številka dokumenta: COMM/BUH/2020/RP/0006
II.1.2)Glavna koda CPV
79713000 Storitve varovanja z varnostniki
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Varnostne in sprejemne storitve obsegajo splošne varnostne, nadzorne in sprejemne storitve, vključno z upravljanjem in preverjanjem varnostne opreme. Za več informacij glejte razpisno dokumentacijo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 460 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79713000 Storitve varovanja z varnostniki
79711000 Storitve nadzorovanja alarmnih naprav
79992000 Storitve sprejemov
79715000 Storitve patruljnih služb
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: RO321 Bucureşti
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

31, Vasile Lascar 31, 020492 Bucharest, ROMUNIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Varnostne in sprejemne storitve za hišo EU v Romuniji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 460 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno število kandidatov: 20
Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:

Število kandidatov ni omejeno.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/04/2020
Lokalni čas: 18:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
Datum: 18/05/2020
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/03/2020