Tjänster - 144773-2020

26/03/2020    S61

Rumänien-Bukarest: Säkerhets- och receptionstjänster för Europahuset i Rumänien

2020/S 061-144773

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Representation in Romania
Postadress: 31, Vasile Lascar Street
Ort: Bucharest
Nuts-kod: RO321 Bucureşti
Postnummer: 020492
Land: Rumänien
Kontaktperson: Eugenia Brad
E-post: COMM-REP-BUH-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/romania/home_ro
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet - EP
Postadress: 31, Vasile Lascar Street
Ort: Bucharest
Nuts-kod: RO321 Bucureşti
Postnummer: 020492
Land: Rumänien
Kontaktperson: Eugenia Brad
E-post: COMM-REP-BUH-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.europarl.europa.eu/romania/ro/stiri_evenimente.html
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5897
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Säkerhets- och receptionstjänster för Europahuset i Rumänien

Referensnummer: COMM/BUH/2020/RP/0006
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79713000 Vakttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Säkerhets- och receptionstjänsterna ska omfatta allmänna säkerhets-, övervaknings- och receptionstjänster, inbegripet drift och kontroll av säkerhetsutrustningen. Se upphandlingsdokumenten för ytterligare information.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 460 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79713000 Vakttjänster
79711000 Larmövervakningstjänster
79992000 Receptionstjänster
79715000 Patrullering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO321 Bucureşti
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

31, Vasile Lascar 31, 020492 Bukarest, RUMÄNIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Säkerhets- och receptionstjänster för Europahuset i Rumänien.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 460 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 20
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Antalet sökande är inte begränsat.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/04/2020
Lokal tid: 18:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 18/05/2020
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/03/2020