Dienstleistungen - 144775-2023

10/03/2023    S50

die Niederlande-Bergen op Zoom: Dienstleistungen im Sozialwesen in Verbindung mit Heimen

2023/S 050-144775

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Bergen op Zoom
Postanschrift: Jacob Obrechtlaan 4
Ort: Bergen op Zoom
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 4611 AR
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Tom Heijnen
E-Mail: t.heijnen@bergenopzoom.nl
Telefon: +31 164277136
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bergenopzoom.nl
Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=214772
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opvang van statushouders in een hotel- of opvangaccommodatie

Referenznummer der Bekanntmachung: dCI-000351
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85311000 Dienstleistungen im Sozialwesen in Verbindung mit Heimen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De gemeente Bergen op Zoom is voornemens de opvang van statushouders in een opvang/hotelaccommodatie (hierna: accommodatie) aan te besteden middels een procedure voor sociale en andere specifieke diensten conform de Aanbestedingswet 2012.

De initiële contractperiode loopt van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2023. De optie tot verlenging bedraagt 4 x 6 maanden.

De gemeente wenst een overeenkomst te sluiten met één dienstverlener voor het verzorgen van de in de vooraankondiging benoemde diensten met betrekking tot de opvang van statushouders in een accommodatie.

De volledige omschrijving van de opdracht, een overzicht van de eisen en voorwaarden gebonden aan de opdracht en opties tot wijzigen leest u in de vooraankondiging.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55110000 Hotel-Übernachtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL Nederland
Hauptort der Ausführung:

Gemeente Bergen op Zoom

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De gemeente Bergen op Zoom heeft de opvang van statushouders in een opvang/ hotelaccommodatie middels een procedure voor sociale en andere specifieke diensten conform de Aanbestedingswet 2012 aanbesteed.

De looptijd is van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2023. De opties tot verlenging bedragen 4 x 6 maanden.

De volledige vooraankondiging, met de omschrijving van de opdracht, een overzicht van de eisen en voorwaarden gebonden aan de opdracht, treft u in Negometrix in PDF aan.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Eisen aan de opdracht, zoals opgenomen in de vooraankondiging / Gewichtung: 100
Kostenkriterium - Name: Eisen aan de opdracht, zoals opgenomen in de vooraankondiging / Gewichtung: 100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

De gemeente behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de overeenkomst de scope van de opdracht te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Dit kan het gevolg zijn van een wijziging door het Rijk in de wettelijke taakstelling van de gemeente en/ of een wijziging in de opdrachtomschrijving, de dienstverlening

of de financiële kaders door het COA. Hierdoor kan het aantal statushouders dat opgevangen dient te worden gedurende de opdracht op- of afgeschaald worden.

De gemeente behoudt zich het recht voor wanneer de HAR regeling wijzigt ofwel de instructies van het COA wijzigen, met in achtneming van een opzegperiode van 1 maand, de opdracht te onderbreken en te beëindigen.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 018-049698
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/02/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: De Nieuwe Ram B.V.
Nationale Identifikationsnummer: 77152441
Ort: Halsteren
NUTS-Code: NL Nederland
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank arrondissement Zeeland-West Brabant
Ort: Breda
Land: Niederlande
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/03/2023