Lavori - 14482-2018

12/01/2018    S8    Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata 

Svezia-Borlänge: Lavori di costruzione di stazioni ferroviarie

2018/S 008-014482

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Trafikverket
Numero di identificazione nazionale: 202100-6297
Indirizzo postale: Rödavägen 1
Città: Borlänge
Codice NUTS: SE232 Västra Götalands län
Codice postale: 781 89
Paese: Svezia
Persona di contatto: Lillian Brunbäck
E-mail: lillian.brunback@trafikverket.se
Tel.: +46 771921921

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.trafikverket.se

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

E05 Entreprenad Korsvägen Projekt Västlänken

Numero di riferimento: 2016
II.1.2)Codice CPV principale
45213321 Lavori di costruzione di stazioni ferroviarie
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Entreprenad Korsvägen består översiktligt av anläggningsarbeten för en underjordisk station med uppgångar och installationer samt omgivande tågtunnel. Entreprenaden är ca 3,2 kilometer och ansluter i norr till entreprenad Haga och i syd till befintliga spår på Västkustbanan och Boråsbanan. Stationsdelen består fullt utbyggd av fyra spår och två plattformar. Stationsdelen är ca 48 meter bred och har 250 meter långa plattformar samt tre uppgångar.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 3 816 000 000.00 SEK
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45221242 Lavori di costruzione di gallerie ferroviarie
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Entreprenad Korsvägen består översiktligt av anläggningsarbeten för en underjordisk station med uppgångar och installationer samt omgivande tågtunnel. Entreprenaden är ca 3,2 kilometer och ansluter i norr till entreprenad Haga och i syd till befintliga spår på Västkustbanan och Boråsbanan.

Stationsdelen består fullt utbyggd av fyra spår och två plattformar. Stationsdelen är ca 48 meter bred och har 250 meter långa plattformar samt tre uppgångar.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Kvalitet / Ponderazione: 35 %
Prezzo - Ponderazione: 65 %
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 116-207276
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
L'ente aggiudicatore non aggiudicherà ulteriori appalti sulla base del summenzionato avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

E05 Entreprenad Korsvägen Projekt Västlänken

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/11/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: NCC Sverige AB
Numero di identificazione nazionale: 556613-4929
Indirizzo postale: NCC Sverige AB
Città: Göteborg
Codice NUTS: SE232 Västra Götalands län
Codice postale: 40514
Paese: Svezia
E-mail: sven.melkersson@ncc.se
Tel.: +46 703287371
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 816 000 000.00 SEK
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Valore, IVA esclusa: 3 816 000 000.00 SEK

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Förvaltningsrätten i Falun
Indirizzo postale: Box 45
Città: Falun
Codice postale: S-791 21
Paese: Svezia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/01/2018