Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 144897-2020

Submission deadline has been amended by:  221459-2020
26/03/2020    S61

Ungarn-Budapest: Bauarbeiten

2020/S 061-144897

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_79961170
Postanschrift: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1036
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Törőcsik Tamás
E-Mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Telefon: +36 709039054
Fax: +36 13988971
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nfsi.hu
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Klebelsberg Központ
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_32664175
Postanschrift: Bajcsy-Zsilinszky út 42–46.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Molnár Gábor
E-Mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Telefon: +36 703823195
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kk.gov.hu/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001423732019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001423732019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KK Komárom-Esztergom, Esztergomi Montágh Imre int.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001423732019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vállalkozási szerződés a "Komárom-Esztergom megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című KEHOP-5.2.2-16-2016-00024 azonosító számú projekt keretében

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45350000 Maschinentechnische Installationen
45443000 Fassadenarbeiten
45453100 Sanierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
Hauptort der Ausführung:

Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

2500 Esztergom,

Dobogókői út 29.

Hrsz.: 18203/4

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 435/2015. (XII.28.) Korm.rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban:KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása.Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Komárom-Esztergom megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00024 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.A projekt a Komárom-Esztergom megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a 18203/4 HRSZ;2500 Esztergom, Dobogókői út 29.sz. alatti Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola épületét érinti.Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra.Az épületenergetikai beruházás nyílászáró cserét, a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006.(IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.A tervezési terület Esztergom belterületén, a Dorog felé vezető főút mellett található.Az egykori katonai területen lévő volt laktanya épületek több funkciót betöltöttek az idők folyamán.Az iskolát a parancsnoki épület bővítésével és átalakításával hozták létre.A területen több épület is található.A főépület mellett a főút felől lévő egyszintes műhelyépületet érinti jelen energetikai pályázat.A földszint+egy emeletes, részben alápincézett főépület a "szokásos" eltolt, tagolt tömegformálással épült, melyhez később egy nyaktaggal hozzákapcsolták a jelenleg tornateremként használt épületrészt.Utólagos magastető-ráépítéssel teremtették meg a lehetőségét további belső terek kialakításának.A tetőtér részben már beépített, részben folyamatban van a beépítése.Az épület teherhordó külső falai a kornak megfelelően tömör téglából falazottak, a homlokzati ablakok egyesített szárnyú fa szerkezetek.A homlokzati nyílászárók koruknak megfelelően rossz állapotban vannak, cseréjük nem csak energetikai szempontból indokolt.A főépület több funkciót is ellát jelenleg, a belső terek ennek megfelelően tagoltak.Az iskola helyiségei mellett óvodai foglalkoztatók és különböző műhelyek is megtalálhatók benne.Az épület korábban nem használt tetőterének hőszigetelése és héjalása az előző évben készült el, a helyi előírásoknak és arculati elképzeléseknek megfelelően.A homlokzat az eredeti funkciónak megfelelően viszonylag dísztelen, az iskolává alakítás során az ablakok keretezése és a sarkokon elhelyezett kváderezés adott egy kis hangsúlyt és tagoltást neki.A korra jellemzően a nyílászárók geometriájával igyekeztek dekoratív hatást elérni.Ezt a felújítás során a színezéssel próbáljuk enyhíteni.A műhelyépület egyszintes, lapostetős kialakítású, falazott szerkezetű, "L" alakú épület.Az északi oldalon található bejárati rész vélhetően egy fedett tornác utólagos beépítésével keletkezett.A külső és a belső felületek nagyrészt eredeti állapotban vannak, a karbantartáson túlmenő felújítás vagy átalakítás nem történt.A belső tereket az iskola igényeinek megfelelően újragondolták és a válaszfalakat néhány helyen áthelyezték.A tervezett felújítás ezeket a részeket nem érinti.A napelemes rendszer (50,05 kWp) egyrészt a főépület nyeregtetejére, másrészt a műhelyépület lapostetejére kerül, rögzített illeszkedő tartószerkezettel.A napelemekre jutó szélteher hatását, az eltolóerőt, emelőerőt a tartószerkezethez történő rögzítéssel kell ellensúlyozni.A telepítés során be kell tartani a szerelési útmutatóban foglalt előírásokat.Folyt. karakterkorlát miatt II.2.9)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.1.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.2.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 3. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00024

A felhívás III.2.2) pontjához kapcsolódóan karakterkorlát miatt folytatás:

Előleg igénylése esetén a felvett előleg elszámolását ajánlattevő bármikor megkezdheti, de legkésőbb a végszámlában el kell számolnia vele.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.Folytatása a II.2.4) pontnak.A napelem modulokat be kell kötni az épület villámvédelmi rendszerébe.A rendszerhez csatlakozó invertert az épületen belül kell elhelyezni, a tűzvédelmi DC kapcsoló

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő

,akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2)bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.Az AT-nek(közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a

Kbt.65.§(7)bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(

Továbbiakban:Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum(továbbiakban:EEKD)

Benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. alá.Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési

Rendszerben(a továbbiakban:EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján.Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról,

Hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót,

Amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).A Kr. 15.§-ának (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában

Részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.AK

Felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának

Igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó.A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont

Kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban:

Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges

Tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek

Nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot

Szükséges csatolni.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz

Benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(nemleges tartalmú nyilatkozat

Becsatolása is szükséges).AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés

Alapján.A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg

Köteles az EKR-ben benyújtani.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:SZ/1.

Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem

Szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon

Letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a

Letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai

Tagsággal nem rendelkeznek.A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és

Tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell

Igazolásként benyújtani.Igazolási mód:Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3)bek. valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2

.§(5)bek. megfelelően.AK kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően

Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján.Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5)

Bek.,65.§ (12) bek.,69.§ (11a) bek.-re.Folytatás a felhívás VI.4.3.pontban

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően

Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján.Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t

Kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő(AT) csatolja az eljárást

Megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását

Követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor

Kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:-pénzforgalmi számlaszám megadása,-volt-e 15 napot

Meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.„Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi

LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti AK a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt

Pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.

P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó

Felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó -ÁFA nélkül számított- árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az

Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.Ha az AT nem rendelkezik a

Felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 -mérlegfordulónappal lezárt- üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége

Megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

P.3) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az Ajánlattevő a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen 65 millió,- Ft-ot.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)

, (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik

Pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal

Lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó

Nettó árbevétele nem éri el összesen az 149 millió,- Ft-ot.

P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is

Megfelelhetnek. A P.1 és P3. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (

AK) kéri a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően

Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t

Kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12)

Bek., 69.§ (11a) bek.-re. M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de

Legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által

Kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő

Másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), -

Teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az

Előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó. M.2. A Kbt. 65. §

(4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) -

Különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be

Kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a)

Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember

Neve), a szakember képzettségét / végzettségét,kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi

Határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra

Irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló

Nyilatkozat. AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal

Nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben

Megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember

Munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott

Szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) szakmai gyakorlatot igazoló

Szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság

Megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek

Figyelembe vételre); c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek által

Aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),

(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult),de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített M1.1. 1200 m2 homlokzati hőszigetelés tárgyú referenciát

M1.2. 352 m2 homlokzati nyílászáró csere és/vagy új nyílászáró beépítése tárgyú referenciát M1.3. 37 kWp teljesítményű napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése tárgyú referenciát M1.4. 254 m2 lapostető hő-és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát. AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.

M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be: M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik. M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér:Nettó Vállalkozói Díj(VD)0,5 %-a naponta,max. 20 %Meghiúsulási kötbér:NVD 30 %-a.Jótállási kötelezettség:Sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap,amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján,nettó VD 5 %-a.AT-nek a Kbt.134.§(5)bek. szerint nyilatkoznia szükséges.Igényelhető előleg mértéke:5%.A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00024 sz. projekt forrásaiból történik,formája:utófinanszírozás.Támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat.A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor:3 db rész(25,50,75 %-teljesítettségnél),1db végszámla.Irányadó Kbt.135.§(1)-(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Korm.rend.AV igénybevétele esetén 322/2015.(X.30.)Kr. 32/A§-a és 32/B.§-a, késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a,2015.évi CXLIII. törvény,368/2011.(XII.31.),322/2015.(X.31),Korm.r.Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme:forint(HUF)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/04/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/04/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.

A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el akképpen,hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához,így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek alapján vizsgálja.

3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.5.Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.

7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek.nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírás-mintáját.Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.10.Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 150 000 000 HUF/év, valamint 75 000 000 HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni.AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor.A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb AT-vel köti meg Megrendelő a szerződést.Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11.Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen.Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.12.AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is).13.A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.14.AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.15.Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján.Részletek lásd:a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.16.Az ajánlati biztosíték mértéke:nettó:2 900 000,- Ft amely teljesíthető - az AT választása szerint- átutalással az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00336372-00000017 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel.Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.17.AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt.71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71. § (6)bek.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Jogorvoslat: Kbt.148. § szerint.Kiegészítés AF III.1.1) pontjához:.SZ/1. AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók. Folytatása a II.2.14) pontnak: beszereléséről gondoskodni kell. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival Új műanyag nyílászárók:407 m2 (233 db)Új alumínium nyílászárók: 67 m2(18 db) Magastető hő- és hangszigetelése (fújt cellulóz 20-50 cm vastagságban) 32 m3;Padlásfödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival (25 cm üveggyapot) 245 m2;Árkádfödém hőszigetelése (20 cm kőzetgyapot) 15 m2;Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival;Lapostető hő-és vízszigetelése (25 cm EPS)339 m2;Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival;Homlokzati EPS hőszigetelő lemez 16 cm vastagságban 1 710 m2, Tűzgátló sávok kialakítása ásványgyapot hőszigeteléssel 16 cm vastagságban 69 m2; Lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása 16 cm vastagságban 232 m2;Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival;Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 50,05 kWp (182 db 275 W napelem)

Kiegészítés az AF VI.3) pontjához:

17. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők esetén.

18. Értékelés:a legjobb ár-érték arány elve alapján.Módszer:ár szempont:fordított arányosítás;minőségi szempontok:egyenes arányosítás;Pontszám:0-10, részletes

Ismertetés a KD-ban.

19. Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Klebelsberg Központ nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést, mint megrendelő köti meg.

20. Az eljárásban eljáró FAKSZ:dr. Törőcsik Tamás (lajstromszáma:01124) helyettes FAKSZ:dr. Szalma Borbála (lajstromszáma:01018)

21.AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ 6) bek c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot.

22. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

23. AK Felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító:2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

24. Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése meghatározás:napelemek telepítése valamint az ehhez szükséges segédszerkezetek kivitelezése érintésvédelmi előírásoknak megfelelően, inverter telepítése az elosztó hálózat engedélyes előírásainak megfelelve, hálózati csatlakozás kialakítása meglévő/új főelosztó szekrényen keresztül, rendszer túlfeszültségvédelmi biztosítása, termelőegység leválasztásának biztosítása, lekötött teljesítmény változás esetén mérőberendezés cseréje, (hálózati csatlakozás engedélyeztetés- tervezői feladat);valamint minden, a rendszer használatához elengedhetetlen kapcsolódó tételek.

25. AK tartalékkeretet nem biztosít.

26. AK a helyszíni bejárást nem tart.

27. Épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás meghatározása:AK olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen,de nem kizárólagosan:homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése,tető hő- és vízszigetelése,fűtésrendszer korszerűsítése.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020