Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 14503-2017

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: Събиране, потвърждаване и разпространяване на статистически данни от държави от разширяването и държави по Европейската политика за съседство
NDНомер на публикацията на обявлението14503-2017
PDДата на публикуване14/01/2017
OJНомер на броя на ОВ S10
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Eurostat
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен04/01/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79330000 - Статистически услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/eurostat
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС