Lavori - 145089-2019

28/03/2019    S62    Lavori - Informazioni complementari - Procedura ristretta 

Romania-Bucarest: Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi

2019/S 062-145089

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 053-123110)

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Metrorex S.A.
Numero di identificazione nazionale: RO 13863739
Indirizzo postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Città: Bucureşti
Codice NUTS: RO321
Codice postale: 010873
Paese: Romania
Persona di contatto: Director Achiziţii Publice — ing. Marius Rudnițchi
E-mail: alexandru.fieraru@metrorex.ro
Tel.: +40 213193601/5467
Fax: +40 213125149

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metrorex.ro

Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» (Magistrala 6. 1 Mai–Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai–Tokyo”

Numero di riferimento: 13863739_2019_PAAPD1049770
II.1.2)Codice CPV principale
45221200
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

„Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai–Tokyo” având ca obiectiv execuţia structurilor staţiilor şi interstaţiilor (galerii şi tuneluri) de metrou, ceea ce va permite punerea în funcţiune a acestui tronson după dotarea sa completă.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 21.

Termenele limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, sunt: ziua a 19-a și ziua a 10-a înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire, se vor adresa, în limba romană, în mod exclusiv în S.E.A.P., cu luarea în considerare a termenelor de răspuns prevăzute la art. 172-173 din Legea 99/2016, urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
25/03/2019
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 053-123110

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informații suplimentare
anziché:

Punctul 4) Clauze suspensive:

(a) încheierea contractului de achiziție este condiționată de obținerea aprobării CE pt finanțare prin POIM a obiectivului de investiții.

leggi:

Punctul 4) Clauze suspensive, litera a):

Nu se mai aplică.

Numero della sezione: IV.2.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
anziché:
Data: 22/05/2019
leggi:
Data: 25/06/2019
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
anziché:
Data: 18/04/2019
leggi:
Data: 22/05/2019
VII.2)Altre informazioni complementari:

Pentru Secțiunea VI) Informatii suplimentare, VI.3) Informatii suplimentare, punctul 4) Clauze suspensive, litera a), prin Decizia Comisiei Europene din 12.2.2019 cu nr. CCI 2017RO16CFMP030 cu privire la aprobarea finanțării obiectivului de investiții mai sus menționat, clauza suspensivă cu privire la încheierea contractului de achiziție condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene pentru finanțarea prin POIM a obiectivului de investiții, nu se mai aplică.