Leveringen - 145135-2020

26/03/2020    S61    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Bulgarije-Sofia: Drukvaten

2020/S 061-145135

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Natsionalna kardiologichna bolnitsa“ EAD
Nationaal identificatienummer: 121663601
Postadres: ul. „Konjovitsa“ No. 65
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1309
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Stanislava Petrova
E-mail: hearthospital_op.nkb@abv.bg
Telefoon: +359 29217142
Fax: +359 29217142

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hearthospital.bg

Adres van het kopersprofiel: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: представляващите лечебните заведения — ТД по чл. 37 от ЗЛЗ, собственост на държавата, на които повече от 50 на 100 от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съд за криогенни продукти

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44615000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съд за криогенни продукти за срок от 12 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 95 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44615000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка, монтаж и пускане в експоатация на съд за криогенни продукти

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/05/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицинска апаратура

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицинска апаратура

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 363 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Достава на медицинска апаратура

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/05/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимолация) за срок от 12 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 666 135.67 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински изделия (консумативи за кардиостимулация)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
16/06/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на топлинна енергия за сградния фонд на МБАЛ НКБ ЕАД, находящ се в гр.София, ул. „Коньовица“ № 65

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09320000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на топлинна енергия за сградния фонд на МБАЛ НКБ ЕАД, находящ се в гр.София, ул. „Коньовица“ № 65, за срок от 60 месеца

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 885 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на топлинна енергия за сграден фонд на МБАЛ НКБ ЕАД, находящ се в гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/08/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) за срок от 12 месеца

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 158 820.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
25/08/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински изделия (инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицински изделия (инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) за срок от 12 месеца

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 884 197.30 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински изделия (инвазивна кардиология, анфиология и електрофизиология)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
27/08/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на монитори за наблюдение на пациенти в интензивно кардиологично отделение

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на монитори за наблюдение на пациенти в интензивно кардиологично отделение

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 125 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на монитори за наблюдение на пациенти в интензивно кардиологично отделение

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
09/10/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на чували за отпадъци

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
19640000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на чували за отпадъци за срок от 24 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 112 040.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19640000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на чували за отпадъци

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
12/10/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя многофункционални ултразвукови системи за нуждите на КК

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя многофункционални ултразвукови системи за нуждите на КК

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя многофункционални ултразвукови системи за нуждите на КК

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
20/10/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на консумативи за централна стерилизация

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на консумативи за централна стерилизация за срок от 12 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 219 231.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на консумативи за централна стерилизация

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/12/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти, за отделение по диализа

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти, за отделение по диализа за срок от 12 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 272 136.20 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти, за отделение по диализа

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/12/2020

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за срок от 12 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 285 330.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65 и гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
19/02/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали) за период от 12 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 041 328.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
22/02/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) за период от 12 месеца

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 911 647.54 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/03/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) за срок от 12 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 561 802.99 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдово, клапно, съдово претезиране и ЕКК)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/02/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на лекарствени продукти за 12 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 978 970.75 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на лекарствени продукти

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/04/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2020