Lieferungen - 145249-2020

26/03/2020    S61    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Laboratoriniai reagentai

2020/S 061-145249

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: VšĮ Antakalnio poliklinika
Nacionalinis registracijos Nr.: 124244035
Adresas: Antakalnio g. 59
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-10207
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Vilma Sobolevskienė
El. paštas: vilma.sobolevskiene@antakpol.lt
Telefonas: +370 52342519

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.antakpol.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6983

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=504686
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=504686&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Reagentų ir priemonių glikozilinto hemoglobino HbA1C tyrimams atlikti su analizatoriaus panauda pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33696500 Laboratoriniai reagentai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkami reagentai ir priemonės glikozilinto hemoglobino HbA1C tyrimams atlikti su analizatoriaus panauda.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33696500 Laboratoriniai reagentai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Preliminarus glikozilinto hemoglobino HbA1C tyrimų skaičius – 60 000.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 12 mėn.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, vadovaujantis LR VPĮ 86 straipsnio 5 dalimi, sutartis bus sudaroma ilgesniam nei 3 metų (36 mėn.) laikotarpiui (pagal VPĮ 86 str. 5d. 11 p., kai ilgesnis kaip 3 metų prekių tiekimo laikotarpis ekonominiu požiūriu yra naudingesnis ir perkančioji organizacija tai pagrindžia).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins dalyvių pateiktus EBVPD, pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, ar tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Visus dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, turės pateikti tik galimas pirkimo laimėtojas.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Netaikoma.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Netaikoma.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Netaikoma.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Netaikoma.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės – baudos ir delspinigiai.

1) jei tiekėjas, sutartyje nustatytais terminais, nepristato naujų, nenaudotų, originaliame gamykliniame įpakavime prekių, reikalingų atitinkame užsakyme nurodytam numatomam tyrimų kiekiui atlikti, arba atsisako pristatyti nurodytas prekes, jis kiekvieną kartą sumoka pirkėjui 300 (trys šimtai) EUR baudą.

2) jei tiekėjas sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti pirkėjui naujas, nenaudotas, originaliame gamykliniame įpakavime prekes, reikalingas atitinkame užsakyme nurodytam numatomam tyrimų kiekiui atlikti, pagal sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties pirkėjas priverstas nutraukti sutartį, jis sumoka pirkėjui 5 (penkis) proc. maksimalios sutarties vertės su PVM dydžio baudą.

3) jei pirkėjas, sutartyje nustatytais terminais, neatsiskaito už faktiškai atliktus tyrimus, jis sumoka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neapmokėtos kainos su PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 28/04/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 28/04/2020
Vietos laikas: 10:45
Vieta:

VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, Vilnius.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Pasiūlymai teikiami elektroninėmis priemonėmis, todėl tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
24/03/2020