Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145300-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Fernmeldetechnische Geräte

2020/S 061-145300

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sector 5 (Primăria Sectorului 5 Bucureşti)
Nationale Identifikationsnummer: 4433953
Postanschrift: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321
Postleitzahl: 75540
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Aurelia Negru
E-Mail: achizitii@sector5.ro
Telefon: +40 213126279
Fax: +40 213126279

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sector5.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Creșterea eficienței serviciilor publice electronice oferite de către Poliția Locală Sector 5

Referenznummer der Bekanntmachung: 4433953/2018/03
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32522000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul principal al contractului este de furnizare, montare, instalare, configurare sistem informatic si instruire personal necesare implementarii proiectului „Cresterea eficientei serviciilor publice electronice oferite de catre Politia Locala Sector 5”.

1. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 11 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor;

2. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 990 671.15 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38548000
48611000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sistem informatic cu suport geospațial pentru gestiunea datelor geospațiale, pentru gestionare integrată și coerentă de date si informații bazate pe localizare pe harta cu evidențiere situație reala din teren:

— infrastructura hardware (server aplicații, server vizualizare, PC, echipamente pentru localizare, înregistrare video si transmitere date din teren, switch, UPS, cabinet rack, conectica si accesorii);

— software de specialitate GIS: sisteme de operare, platforma de virtualizare, antivirus, baza de date, software server GIS, software desktop GIS, software specific Politie locala [înregistrarea si soluționarea incidentelor, înregistrarea și soluționarea petițiilor, gestionarea cererilor de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării (mopede), gestionarea registrului pentru autovehiculele staționate neregulamentar, gestionarea animalelor, gestionarea activităților de patrulare și raportare, gestionarea bunurilor confiscate, gestionarea câinilor comunitari aflați în adăposturi, gestionarea registrului electronic de disciplină în construcții, analiză avansată spațio-temporală a fenomenului infracțional, gestionarea informațiilor referitoare la registrul de zonă (grupări de cartier, id persoane fără adăpost, fișe imobil, atestate administratori, societăți comerciale, stări conflictuale, elemente parazitare, bolnavi psihic, persoane vârstnice lipsite de ajutor, persoane cu preocupări infracționale, minori problemă, persoane obligate la munca in folosul comunității, locuri si medii de interes operativ), gestiunea informațiilor din foile de parcurs, gestiunea informațiilor legate de persoanele dispărute/persoanele urmărite/vehicule dispărute, gestiunea activităților de punere in legalitate a actelor de identitate, gestiunea informațiilor despre legislație, activitatea de management a documentelor, gestionarea persoanelor, gestionarea autovehiculelor], editor web GIS pentru seturile de date utilizate de poliția locală [Strat Raster Ortofotoplan sau Imagi].

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Pt. fact. de evaluare „Calitatea propunerii tehnice” a fost stabilit un nr. de doi sub-factori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factor. Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul „foarte bine" este 5, pentru calificativul „bine" este 3, pentru calificativul „acceptabil" este 1. Punctajul total pentru calitatea propunerii tehnice se calculează prin însumarea punctajelor obținute la fiecare sub-factor de evaluare. Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru calitatea propuneri tehnice este de 10 pct. In continuare sunt prezentați sub-factorii și calificativele cu punctajele aferente, care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca pct. de reper în aprecierea factorului de evaluare: P2-1 abordarea propusă pentru implementarea contr.; P2-2 incadrarea în timp, succesiunea și durata activit. propuse și identificarea și încadrarea în timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative în execuția contractului / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experienta si calificarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului P1.1. Manager de proiect (1 persoana) având studii sup. finaliz. cu diploma de licența sau echivalent si cunoștințe de nivel profesional privind managementul de proiect, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări în domeniu; P1-2. Coordonator tehnic având studii sup. finaliz. cu diploma de licența sau echiv., cunoștințe de nivel prof. priv. managementul de proiect, dovedite prin prez. unei diplome/certificări în domeniu si cunoștințe de nivel profes. in domeniul IT (rețele de comunicații de date sau sisteme de operare sau baze de date sau aplicații software), recunoscuta la nivel naț./internațional, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări în domeniu; P1-3. Expert software GIS cu studii sup. finaliz. cu diploma de licența sau echiv, cunoștințe de nivel profesional in domeniul aplicațiilor software Desktop GIS si aplicațiilor software Server GIS, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Termene de garantie / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 205-467507
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 25181
Bezeichnung des Auftrags:

Creșterea eficienței serviciilor publice electronice oferite de către Poliția Locală Sector 5

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Soft Business Union S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 25274176
Postanschrift: Str. Regina Maria nr. 6
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321
Postleitzahl: 040125
Land: Rumänien
E-Mail: office@soft-union.ro
Telefon: +40 314379282
Fax: +4 0314379281

Internet-Adresse: www.soft-union.ro

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 990 671.15 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 990 671.15 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Primăria Sectorului 5 – Direcția generală juridică
Postanschrift: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Ort: Bucureşti
Land: Rumänien

Internet-Adresse: http://www.primariasector5.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020