Lieferungen - 145309-2020

26/03/2020    S61

România-Bucureşti: Implanturi ortopedice

2020/S 061-145309

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”
Număr naţional de înregistrare: 4204178
Adresă: Str. Vitan-Bârzeşti nr. 13, sector 4, cod unic de identificare: 4204178/2018/118
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 042122
Țară: România
Persoană de contact: Mariana Stavri
E-mail: achizitii.sfib@gmail.com
Telefon: +40 3674857
Fax: +40 3674857

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.sfib.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate spitalicească
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare implanturi de fixare ortopedice

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
33183100 Implanturi ortopedice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Datorita restrictiei de 5 000 caractere, se va vedea caietul de sarcini. Termenul in care autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari este in a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 4 058 400.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 212 000.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem pentru corecțiile de ax în instabilitățile genunchiului

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33183100 Implanturi ortopedice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Șoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 13, sector 4, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Placa blocata pentru osteotomie de tibie, laterala, cu suruburi incluse cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/2, cant. min./max. acord-cadru = 24/48;

2. Placa blocata pentru osteotomie de tibie, tip „T”, cu suruburi incluse cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/2, cant. min./max. acord-cadru = 24/48;

3. Placa blocata pentru osteotomie de tibie laterala, cu blocaj pe placa, 5,0 mm cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/4, cant. min./max. acord-cadru = 24/96;

4. Placa blocata pentru osteotomie de tibie, mediala, cu suruburi incluse cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/4, cant. min./max. acord-cadru = 24/96;

5. Substituent osos bioresorbabil, forme geometrice (wedge-uri) cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/6, cant. min./max. acord-cadru = 24/144.

Conform caietului de sarcini, val. celui mai mare ctr. subsecv. = 28 340,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem pentru fixare disjuncție acromioclaviculară

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33183100 Implanturi ortopedice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Șoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 13, sector 4, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/2, cant. min./max. acord-cadru = 24/48; val. celui mai mare ctr. subsecv. = 3 200,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Implant reducere instabilitate meniscală

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33183100 Implanturi ortopedice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Șoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 13, sector 4.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/4, cant. min./max. acord-cadru = 24/96, val. celui mai mare ctr. subsecv. = 5 600,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Implanturi instabilități de umărant. min./max. ctr. subsecv. =

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33183100 Implanturi ortopedice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Șoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 13, sector 4, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Ancore din material de sutura cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/10, cant. min./max. acord-cadru = 24/240;

2. Sistem pentru tenodeza de biceps cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/6 cant. min./max. acord-cadru = 24/144;

3. Ancoră PEEK cu blocare mecanica cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/6 cant. min./max. acord-cadru = 24/144;

4. Ancoră PEEK cu fixare prin impactare cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/6 cant. min./max. acord-cadru = 24/144;

5. Ancoră metalică cant. min./max. ctr. subsecv. = 1/10, cant. min./max. acord-cadru = 24/240.

Conform caietului de sarcini, valoarea celui mai mare ctr. subsecv. = 42 600,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Implanturi instabilități genunchi

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33183100 Implanturi ortopedice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Șoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 13, sector 4, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Implant neresorbabil reconstructie ligament incrucisat min./max. ctr. subsecv. = 1/10, min./max. acord-cadru = 24/240;

2. Implant reconstructie ligament incrucisat extracortical min./max. ctr. subsecv. = 1/10, min./max. acord-cadru = 24/240;

3. Implant reconstructie ligamant incrucisat de tip osteoconductiv min./max. ctr. subsecv. = 1/10, min./max. acord-cadru = 24/240;

4. Implant tip surub de interferență bioresorbabil min./max. ctr. subsecv. = 1/10, min./max. acord-cadru = 24/240;

5. Șurub de interferență PEEK min./max. ctr. subsecv. = 1/4, min./max. acord-cadru = 24/96;

6. Sutură meniscală multipunct min./max. ctr. subsecv. = 1/6, min./max. acord-cadru = 24/144;

7. Fire ortopedice de tracțiune min./max. ctr. subsecv. = 1/10, min./max. acord-cadru = 24/240;

8. Banda de sutura cu rezistenta crescuta min./max. ctr. subsecv. = 1/4, min./max. acord-cadru = 24/96;

9. Membrana de reconstrucție defecte condrale 5 x 5 cm min./max. ctr. subsecv. = 1/3, min./max. acord-cadru = 24/72;

10. Membrana de reconstrucție defecte condrale 2 x 2 cm min./max. ctr. subsecv. = 1/3, min./max. acord-cadru = 24/72;

11. Kit subcondroplastie min./max. ctr. subsecv. = 1/4, min./max. acord-cadru = 24/96.

Conform caietului de sarcini, valoarea celui mai mare ctr. subsecv. = 124 100,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 230-563699
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 4
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6894
Lot nr.: 3
Titlu:

Sistem pentru fixare disjuncție acromioclaviculară

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Sportmed Systems
Număr naţional de înregistrare: RO29807808
Adresă: Str. Tândală nr. 13
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031882
Țară: România
E-mail: bdobre@sportmedsystems.ro
Telefon: +40 723378727
Fax: +40 311054287

Adresă internet: www.sportmedsystems.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 76 800.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 76 800.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 76 800.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6895
Lot nr.: 2
Titlu:

Implanturi instabilități de umăr

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Medical Technologies International
Număr naţional de înregistrare: RO 17177202
Adresă: Calea 13 Septembrie nr. 206D, sector 5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040298
Țară: România
E-mail: mravariu@mt-intl.ro
Telefon: +40 213301130
Fax: +40 213301930

Adresă internet: www.mt-intl.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 135 200.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 3 981 600.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 135 200.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”
Adresă: Șoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 13, sector 4
Localitate: București
Cod poștal: 042122
Țară: România
E-mail: achizitii.sfib@gmail.com
Telefon: +40 213674857
Fax: +40 213674857

Adresă internet: www.sfib.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/03/2020