Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145376-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Veľké Zálužie: Diverse Nahrungsmittel

2020/S 061-145376

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Psychiatrická nemocnica
Nationale Identifikationsnummer: 00607274
Postanschrift: Rinok 334
Ort: Veľké Zálužie
NUTS-Code: SK023
Postleitzahl: 951 35
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Silvester Žák
E-Mail: zak@pnvz.sk
Telefon: +421 948592439
Fax: +421 376548127

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pnvz.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup a dodávka potravín

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15800000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež s príslušnými platnými predpismi týkajúcimi sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu. Všetky druhy potravín požadované verejným obstarávateľom, ich balenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 315 304.47 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mäso a mäsové výrobky

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka živočíšnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené), nie vakuovo balené. Mäso musí byť dodávané voľné a čerstvé. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: po rozmrazení alebo zmrazení obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti cudzieho zápachu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby mäso, mäsové výrobky boli od slovenských výrobcov, chovateľov, spracovateľov a baličov z hydiny, z ošípaných a dobytka chovaného vysokokvalitným krmivom. Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou jeho pôvodu. Pre vysledovateľný pôvod mäsa platí: Hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku, Bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine kde bolo zviera chované a zabité na deklarovanom bitúnku Pri každej dodávke Hovädzieho mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať referenčné číslo, krajinu kde bolo zviera narodené, chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok. Pri každej dodávke Bravčového mäsa dodací list okrem iných povinných údajov musí obsahovať kód dodávky, krajinu kde bolo zviera chované a zabité. Nesplnenie povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hydina, hydinové výrobky a vajcia

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15112000
03142500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka, hydiny a výrobkov z hydiny v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Dodávané výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené), nie vakuovo balené. Mäso musí byť dodávané voľné a čerstvé. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa nesmie javiť znaky: po rozmrazení alebo zmrazení obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti cudzieho zápachu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby hydina a výrobky z hydiny boli od slovenských výrobcov, chovateľov, spracovateľov hydiny, Výrobky musia mať pred sebou minimálne dve tretiny záručnej doby. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou jeho pôvodu. Hydinové mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku

Dodávka čerstvých vajec veľkosti M pochádzajúce zo schválených a kontrolovaných chovov slovenských chovateľov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Vajcia musia byť dodávané v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/7 to znamená, dodanie čerstvých vajec nie starších ako 4 dni.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mlieko a mliečne výrobky

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15500000
15550000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov od slovenských výrobcov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Trvanlivosť všetkých produktov nesmie prekročiť prvú pätinu doby spotreby, všetky produkty musia mať uvedený dátum výroby a najneskoršej spotreby. Obaly všetkých produktov čisté, nepoškodené, zdraviu nezávadné, vyznačené údaje na obale - obchodný názov tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, údaj o množstve, dátum výroby a spotreby.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pekárenské výrobky

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811100
15812100
15810000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka chleba, pečiva a pekárenských výrobkov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Čerstvá zelenina a ovocie

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka zemiakov, ovocia, zeleniny v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie zeleniny a ovocie od slovenských dodávateľov (bez tropického). Tovar musí byť čerstvý, zdravý, nenapadnutý hnilobou, bez cudzieho pachu, bez nadmernej vlhkosti. Zemiaky musia byť zdravé, nenapadnuté hnilobou, bez cudzieho pachu, bez nadmernej vlhkosti, dostatočne zrelé bez nadmernej zeminy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rôzne potravinárske výrobky

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15890000
15000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka rôznych potravinových výrobkov v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kupujúci má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Rámcovej dohody o tri (3) nasledujúce mesiace, ak cena podľa Rámcovej dohody nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej doby trvania Rámcovej dohody. Kupujúci si musí svoje právo na predĺženie platnosti Rámcovej dohody uplatniť písomne u predávajúceho v lehote platnosti Rámcovej dohody.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 230-563681
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Mäso a mäsové výrobky

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MIK, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 34099514
Postanschrift: Hollého č.1999/13
Ort: Šaľa
NUTS-Code: SK023
Postleitzahl: 927 01
Land: Slowakei
E-Mail: miksro@slovanet.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 79 632.80 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Hydina, hydinové výrobky a vajcia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
Nationale Identifikationsnummer: 31409890
Postanschrift: Majer 236
Ort: Veľké Zálužie
NUTS-Code: SK023
Postleitzahl: 951 35
Land: Slowakei
E-Mail: hsh@hsh.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 43 999.93 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Mlieko a mliečne výrobky

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inmedia, spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 36019208
Postanschrift: Námestie SNP 11
Ort: Zvolen
NUTS-Code: SK032
Postleitzahl: 960 01
Land: Slowakei
E-Mail: inmedia@inmedia.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 48 032.51 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Pekárenské výrobky

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 31412408
Postanschrift: Krušovská 1994
Ort: Topoľčany
NUTS-Code: SK023
Postleitzahl: 955 01
Land: Slowakei
E-Mail: valentap@topec.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 35 308.88 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Čerstvá zelenina a ovocie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ
Nationale Identifikationsnummer: 43555811
Postanschrift: Coburgova 84
Ort: Trnava
NUTS-Code: SK021
Postleitzahl: 917 02
Land: Slowakei
E-Mail: michaela.krizanova@zdraveovocie.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 57 548.80 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Rôzne potravinárske výrobky

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inmedia, spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 36019208
Postanschrift: Námestie SNP 11
Ort: Zvolen
NUTS-Code: SK032
Postleitzahl: 960 01
Land: Slowakei
E-Mail: inmedia@inmedia.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 50 781.55 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/03/2020