Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145377-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Verschiedene medizinische Geräte und Produkte

2020/S 061-145377

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Józsefvárosi Önkormányzat
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_26198453
Postanschrift: Baross utca 63–67.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110
Postleitzahl: 1082
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Balla Katalin
E-Mail: ballakata@jozsefvaros.hu
Telefon: +36 14592123
Fax: +36 14592123

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://jozsefvaros.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://jozsefvaros.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kis értékű orvostechnikai eszközök beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000810962019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33190000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kis értékű orvostechnikai eszközök beszerzése

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 450 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33190000
33182100
33192100
33112000
33121400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
Hauptort der Ausführung:

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

1084 Budapest, Auróra utca 22–28.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tárgyi eljárás során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:

1. defibrillátor (hordozható) – 2 db

2. doppler érrendszeri vizsgálatokhoz – 1 db

3. hallásvizsgáló (audiometer) – 3 db

4. Doppler magzati szívhang vizsgálathoz – 5 db

5. CTG készülék – 1 db

6. gyógyszerporlasztó (inhalátor) – 2 db

7. EKG – 1 db

8. pulzoxymeter (asztali) – 1 db

9. légzésfunkciós berendezés (Spirometer) – 1 db

10. vizsgálóágy magas – 1 db

11. vizsgálóágy alacsony – 2 db

12. vizsgálólámpa – 4 db

A megajánlott termék csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a terméknek a teljesítés helyére való leszállítása és üzembe helyezése.

A megajánlott terméknek meg kell felelnie a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban és egyéb Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.

II.1.6) pont folytatása: Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya egységes, összetettségük, előírt műszaki paramétereik alapján szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymástól elválaszthatatlanok. Továbbá a beszerezni kívánt eszközök megtalálhatóak a piacon, így annak részletekben történő beszerzése Ajánlatkérő számára ésszerűtlen lenne és jelentős többletkiadással járna, ha egy és ugyanazon termék külön-külön kerülne beszerzésre, ebből eredően a részekre bontás nem lehetséges.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.7) pontban meghatározott 1 hónapos időtartam alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért.

Értékelési szempont: legalacsonyabb ár.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Ajánlatkérő számára kiemelten fontos közfeladata a hatékony egészségügyi feladatok ellátása és ahhoz szükséges eszközök biztosítása. Figyelemmel előzmény eljárásra, mely eredménytelenül zárult, Ajánlatkérő számára jelen beszerzés előbbiek okán kivételesen indokolt és sürgős.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 138-339278
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kisértékű orvostechnikai eszközök

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_51585440
Postanschrift: Bécsi út 4.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU
Postleitzahl: 1023
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes@ultragel.hu
Telefon: +36 12783055
Fax: +36 12783055

Internet-Adresse: http://www.ultragel.hu

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 690 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 450 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő a következő Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot figyelmen kívül hagyta, tekintettel arra, hogy vonatkozásában – a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban – nem folytatta a Kbt. 69. § szerinti bírálati cselekményeket, így az alábbi ajánlattevő vonatkozásában nem állapítja meg az érvényesség/érvénytelenség meglétét: SzamosMediko Kft. (1124 Budapest, Fodor utca 93., fszt. 2., 23394021-2-43). Összegezés: 2020.2.26. Szerződéskötés: tervezett időpont. Nyertes AT adószáma: V.2.3) pont szerint: 13870975241

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020