Услуги - 145407-2019

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Широколентово покритие в Европа, 2019—2021 г. — Smart 2019—2020 г.
NDНомер на публикацията на обявлението145407-2019
PDДата на публикуване29/03/2019
OJНомер на броя на ОВ S63
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Single Market, Unit F4: Digital Economy and Skills
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен22/03/2019
DTКраен срок за подаване07/05/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79310000 - Услуги по проучване на пазари
79311100 - Услуги по проектиране на проучвания
79311200 - Услуги, свързани с провеждането на проучвания
79311300 - Услуги по анализ на резултатите от анкетни проучвания
79311400 - Икономически изследвания
79311000 - Услуги, свързани с проучвания
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE100
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048