Tjänster - 145424-2021

24/03/2021    S58

Belgien-Bryssel: Utveckling, implementering av och stöd till det europeiska studentkortet

2021/S 058-145424

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 024-057195)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, EAC – Education, Youth, Sport and Culture, EAC.B.1 – Higher Education
Postadress: Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1000
Land: Belgien
E-post: EAC-B1-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utveckling, implementering av och stöd till det europeiska studentkortet

Referensnummer: EAC/2020/OP/0008
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tjänster med anknytning till utveckling, implementering, utbyggnad och underhåll av det europeiska studentkortet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/03/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 024-057195

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 24/03/2021
Ska det stå:
Datum: 14/04/2021
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/03/2021
Ska det stå:
Datum: 16/04/2021
VII.2)Övriga upplysningar: