Lieferungen - 145471-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Nicht offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 061-145471

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum vedecko-technických informácií SR
Nationale Identifikationsnummer: 00151882
Postanschrift: Lamačská cesta 8/A
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 811 04
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Miloš Hrabinský
E-Mail: milos.hrabinsky@cvtisr.sk
Telefon: +421 269253141
Fax: +421 269253180

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.cvtisr.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/240

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál

Referenznummer der Bekanntmachung: 00058/2019/4400
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213000 Personalcomputer
30232100 Drucker und Plotter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Lamačská cesta 8/A Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dodávka osobných počítačov, multifunkčnej tlačiarne

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Národný projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja, ITMS kód: 313011T136

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Ein dynamisches Beschaffungssystem wurde eingerichtet
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 092-221654
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V súlade s ustanovením § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon): Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

Na základe ustanovenia § 57 ods. 2 zákona verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie na predmetnú zákazku nakoľko bola predložená len jedna ponuka a súčasne cena v predloženej ponuke je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená v súlade s § 6 zákona prieskumom trhu.

V súlade s § 57 ods. 4 zákona verejný obstarávateľ oznamuje, že na pôvodný predmet zákazky verejný obstarávateľ bude zadávať ďalšiu zákazku cez zriadený dynamický systém Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál, oznámenie zverejnené vo Vestníku úradu pre verejné obstarávanie dňa 15. mája 2019; Vestník č. 96/2019, por. číslo 12949 - MUT a v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2019/S 092-221654 dňa 14. mája 2019

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020