Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145479-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2020/S 061-145479

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: ul. Kolska 12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-045
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Radosław Stefanowski
E-Mail: zamowienia.publiczne@nask.pl
Telefon: +48 223808200
Fax: +48 223808391

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.nask.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: telekomunikacja/IT

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania specjalistycznego”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZ.2111.498.2019.RST [EZD-RP]
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania specjalistycznego w podziale na dziesięć części:

— część nr 1 zamówienia: „Dostawa oprogramowania – zestaw bibliotek programistycznych: Office, PDF, Barcode, Image”,

— część nr 2 zamówienia: „Dostawa oprogramowania – biblioteka podpisu elektronicznego w technologii .Net Core”,

— część nr 3 zamówienia: „Dostawa oprogramowania – komponent do składania podpisu elektronicznego za pomocą przeglądarki www”,

— część nr 4 zamówienia: „Dostawa oprogramowania – komponenty graficzne”,

— część nr 5 zamówienia: „Dostawa oprogramowania – zestaw bibliotek programistycznych: Twain, OCR, Barcode, QRCode”,

— część nr 6 zamówienia: „Dostawa oprogramowania – biblioteka usług sieciowych dla technologii .Net Core”,

— część nr 7 zamówienia: „Dostawa oprogramowania – komponent do przygotowania paczki instalacyjnej oprogramowania”.

cd. Sekcja VI: Informacje uzupełniające.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 395 597.12 PLN / höchstes Angebot: 395 597.12 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – zestaw bibliotek programistycznych: Office, PDF, Barcode, Image”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencją: zestaw bibliotek programistycznych: Office, PDF, Barcode, Image.

Zakres ilościowy licencji: 10 programistów.

Okres wsparcia: 1 rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „Cyfrowa e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

część nr 1 zamówienia:

2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – biblioteka podpisu elektronicznego w technologii .Net Core”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencją: biblioteka podpisu elektronicznego w technologii .Net Core.

Zakres ilościowy licencji: 2 programistów.

Okres wsparcia: 1 rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „Cyfrowa e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

część nr 2 zamówienia:

280,00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – komponent do składania podpisu elektronicznego za pomocą przeglądarki www”

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencją: komponent do składania podpisu elektronicznego za pomocą przeglądarki www.

Zakres ilościowy licencji: 1 projekt/system, bez ograniczeń liczby operacji.

Okres wsparcia 1 rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „Cyfrowa e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

część nr 3 zamówienia:

390,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – komponenty graficzne”

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania wraz z licencją:

1. komponenty graficzne Angular/React/ASP.NET Core.

Zakres ilościowy licencji: 5 programistów.

Okres wsparcia: 3 lata;

2. komponent webowy do prezentacji danych tabelarycznych i pochodnych.

Zakres ilościowy licencji: 2 programistów.

Okres wsparcia: 1 rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „Cyfrowa e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

część nr 4 zamówienia:

600,00 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – zestaw bibliotek programistycznych: Twain, OCR, Barcode, QRCode”

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencją:

zestaw bibliotek programistycznych:

1. dla protokołu Twain;

2. do obsługi OCR;

3. do obsługi kodów kreskowych Barcode 1D;

4. do obsługi kodów QRCode.

Zakres ilościowy licencji: 1 programista.

Okres wsparcia: 1 rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „Cyfrowa e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

część nr 5 zamówienia:

350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – biblioteka usług sieciowych dla technologii .Net Core”

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencją:

biblioteka usług sieciowych w technologii .Net Core.

Zakres ilościowy licencji: 6 programistów.

Okres wsparcia: 1 rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „Cyfrowa e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

część nr 6 zamówienia:

450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – komponent do przygotowania paczki instalacyjnej oprogramowania”

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencją:

komponent do przygotowania paczki instalacyjnej oprogramowania.

Zakres ilościowy licencji: 2 programistów.

Okres wsparcia: 3 lata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „Cyfrowa e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

część nr 7 zamówienia:

400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania narzędziowego – „lokalny kolektor logów diagnostycznych”, „lokalne środowisko testów automatycznych””

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencją:

1. lokalny kolektor logów diagnostycznych.

Zakres ilościowy licencji: 3 programistów.

Okres wsparcia: 1 rok;

2. lokalne środowisko testów automatycznych.

Zakres ilościowy licencji: 8 programistów.

Okres wsparcia: 1 rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „Cyfrowa e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

część nr 8 zamówienia:

200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania narzędziowego – narzędzie profilujące dla technologii Java”, „Dostawa systemów operacyjnych”

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencją:

1. narzędzie profilujące dla technologii Java.

Zakres ilościowy licencji: 1 programista.

Okres wsparcia: 1 rok;

2. przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów operacyjnych wraz z licencją:

— system operacyjny Windows 8.1 Professional PL 64 bit do testów kompatybilności, liczba dostarczanego oprogramowania 1,

— system operacyjny Windows 8.1 Professional PL 32 bit do testów kompatybilności, liczba dostarczanego oprogramowania 1,

— system operacyjny Windows 10 Professional PL 64 bit do testów kompatybilności, liczba dostarczanego oprogramowania 2,

— system operacyjny Windows 10 Professional PL 32 bit do testów kompatybilności, liczba dostarczanego oprogramowania 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „Cyfrowa e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

część nr 9 zamówienia:

130,00 PLN (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania narzędziowego – narzędzie profilujące ORM dla EntityFramework”

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencją:

Narzędzie profilujące ORM dla EntityFramework.

zakres ilościowy licencji: 2 programistów.

Okres wsparcia: 1 rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „Cyfrowa e-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

część nr 10 zamówienia:

115,00 PLN (słownie: sto piętnaście złotych 00/100).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 192-465663
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – zestaw bibliotek programistycznych: Office, PDF, Barcode, Image”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Cezar Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Aspekt 42
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-904
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 196 097.12 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – biblioteka podpisu elektronicznego w technologii .Net Core”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Cezar Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Aspekt 42
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-904
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – komponent do składania podpisu elektronicznego za pomocą przeglądarki www”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Cezar Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Aspekt 42
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-904
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – komponenty graficzne”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – zestaw bibliotek programistycznych: Twain, OCR, Barcode, QRCode”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Cezar Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Aspekt 42
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-904
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 20 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – biblioteka usług sieciowych dla technologii .Net Core”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania – komponent do przygotowania paczki instalacyjnej oprogramowania”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Cezar Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Aspekt 42
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-904
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 46 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania narzędziowego – „lokalny kolektor logów diagnostycznych”, „Lokalne środowisko testów automatycznych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Cezar Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Aspekt 42
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-904
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania narzędziowego – narzędzie profilujące dla technologii Java”, „Dostawa systemów operacyjnych”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania narzędziowego – narzędzie profilujące ORM dla EntityFramework”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

cd. II.1.4 Krótki opis

— część nr 8 zamówienia: „Dostawa oprogramowania narzędziowego – „Lokalny kolektor logów diagnostycznych”, „Lokalne środowisko testów automatycznych””,

— część nr 9 zamówienia: „Dostawa oprogramowania narzędziowego – narzędzie profilujące dla technologii Java”, „Dostawa systemów operacyjnych”,

— część nr 10 zamówienia: „Dostawa oprogramowania narzędziowego – narzędzie profilujące ORM dla EntityFramework”.

— Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

— Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

— Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

— Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

— Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

— Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób.

— Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp dotyczących zatrudnienia osób.

— Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

— Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

— Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem niniejszego postępowania.

— Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

— Zamawiający, działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

— O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1–3 i 8 ustawy Pzp.

— Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669).

— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

— Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz „Oferta” sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do tomu I SIWZ – IDW wraz z:

formularzem cenowym (odpowiednio dla części zamówienia) sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do tomu I SIWZ – IDW.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ oraz pozostałe oświadczenia lub dokumenty o których mowa w SIWZ.

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia, pozostałe informacje są w SIWZ dostępnej pod adresem https://besmartpzp.pl/nask

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

a. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

b. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

c. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

d. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

e. Terminy wniesienia odwołania

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020