Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145595-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Niederlande-Rotterdam: Abfallcontainer

2020/S 061-145595

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 237-581003)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Rotterdam
Nationale Identifikationsnummer: 24483298 0003
Postanschrift: Wilhelminakade 179
Ort: Rotterdam
NUTS-Code: NL
Postleitzahl: 3002 AN
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Richard Brabers
E-Mail: rcj.brabers@rotterdam.nl
Telefon: +31 618293590

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rotterdam.nl

Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=127439

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

9-L-10137-19: het leveren van ondergrondse en onderlossende perscontainers

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44613800
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De onderhavige opdracht heeft samengevat betrekking op het vinden van de beste leverancier voor de levering en eventuele reparatie en onderhoud aan ondergrondse en onderlossende perscontainers voor de Gemeente Rotterdam.

Aard van de opdracht

Onderlossende containersystemen (OLC's) worden door de gemeente Rotterdam gebruikt als middel om afval in te zamelen, voornamelijk in (groot)stedelijk gebied met veel hoogbouw. Voor een efficiënte afvalinzameling zijn ondergrondse en onderlossende perscontainers noodzakelijk.

Duur van de raamovereenkomst

De raamovereenkomst duurt twee (2) jaar. De begindatum van de raamovereenkomst ligt naar verwachting op 1.4.2020 en de raamovereenkomst eindigt van rechtswege op 31.3.2022 zonder dat opzegging nodig is. De gemeente kan de raamovereenkomst vier (4) keer verlengen voor de duur van twee (2) jaar.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 237-581003

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Anstatt:
Tag: 31/01/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 22/05/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Anstatt:
Tag: 31/01/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 22/05/2020
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nadere inlichtingen
Anstatt:
muss es heißen:

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen 1 (27.1.2020) heeft de gemeente Rotterdam deze aanbesteding gerectificeerd. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

— de planning is aangepast,

— de omvang van de opdracht is gewijzigd,

— garantiebepaling (12.3 van de overeenkomst) is gewijzigd.

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen 2 (19.2.2020) heeft de gemeente Rotterdam de planning aangepast.

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen 3 (21.3.2020) heeft de gemeente Rotterdam deze aanbesteding gerectificeerd. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

— de planning is aangepast,

— eis 11 (Programma van Eisen) is aangepast.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: