Lieferungen - 145599-2020

26/03/2020    S61    Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Sustav nadzora

2020/S 061-145599

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 034-079440)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nadogradnja postojećeg sigurnosnog sustava na objektima vodoopskrbe i odvodnje

Referentni broj: 2019-3012
II.1.2)Glavna CPV oznaka
35125000 Sustav nadzora
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Prema zahtjevima investitora, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb, (u daljnjem tekstu ViO d.o.o.), na navedenim objektima, vodospremamama postoje zastarjeli sustavi tehničke zaštite, koje je potrebno nadograditi suvremenijom tehnologijom te omogućiti povezivanje lokacija na Nadzorno operativni centar Vodoopskrbe i odvodnje.

Grad Zagreb je kao međunarodno trgovinsko i poslovno središte te prometno raskrižje između srednje i istočne Europe sigurno najosjetljivija točka ugroze u Republici Hrvatskoj, stoga je jako važno iskoristiti sve postojeće infrastrukturne i sigurnosne potencijale, kako bi se stupanj sigurnosti podigao na najvišu moguću razinu te se kroz preventivno i proaktivno djelovanje osigurala pravovremena detekcija potencijalne ugroze.

Vrlo je važno da se sve lokacije povežu na postojeći nadzorni centar investitora.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/03/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 034-079440

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 24/03/2020
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 16/04/2020
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 24/03/2020
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 16/04/2020
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: