Árubeszerzések - 14569-2018

12/01/2018    S8    - - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatabánya: Gépjárművek

2018/S 008-014569

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 216-450061)

Legal Basis:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Univerzál Beszerző Kft.
AK24320
Csaba utca 19.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

I.1)Név és címek
Északdunántúli Vízmű Zrt.
AK02211
Sárberek 100.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kasszány Erika
Telefon: +36 34311766
E-mail: kasszany.erika@edvrt.hu
Fax: +36 34311595
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.edv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.edv.hu

I.1)Név és címek
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK17915
Kossuth Lajos utca 5.
Szolnok
5000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Károly
Telefon: +36 203118347
E-mail: szabo.karoly@trvzrt.hu
Fax: +36 45425979
NUTS-kód: HU322

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vizmuvek.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.vizmuvek.hu

I.1)Név és címek
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
AK01805
Kodály Zoltán út 3.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Széles Tibor
Telefon: +36 309670582
E-mail: szelest@dmrvzrt.hu
Fax: +36 27316199
NUTS-kód: HU12

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dmrv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.dmrv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új haszongépjárművek beszerzése az ÉDV Zrt., a TRV Zrt. és a DMRV Zrt. részére pénzügyi lízingkonstrukció keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
34100000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Részletes Műszaki Specifikációban meghatározott haszongépjárművek beszerzése a sikeres átadás-átvételt követően megkezdődő 84 havi futamidejű pénzügyi lízingkonstrukció keretében történő beszerzése az ÉDV Zrt., a TRV Zrt. és a DMRV Zrt. részére az Univerzál Beszerző Kft. lebonyolításában.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/01/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 216-450061

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:

A Részletes Műszaki Specifikációban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező, 2 db új önrakodó tehergépjármű beszerzése az ÉDV Zrt. részére pénzügyi lízingkonstrukció keretében.

Helyesen:

A Részletes Műszaki Specifikációban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező, 2 db új Kombinált szippantó-csatornatisztító jármű beszerzése az ÉDV Zrt. részére pénzügyi lízingkonstrukció keretében.

Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A következő helyett:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:

P/1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben aközbeszerzés tárgyának - az 1.-6. rész esetén gépjárművek lízingbe adása és/vagy értékesítése - nettóárbevétele:

Az 1. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 35 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 17 000000 HUF-ot;

A 2. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 37 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 18 000000 HUF-ot;

A 3. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 71 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 35 000000 HUF-ot;

A 4. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 102 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében az 51000 000 HUF-ot;

Az 5. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 136 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 68000 000 HUF-ot;

A 6. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 126 000 00 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 63 000000 HUF-ot.

Helyesen:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:

P/1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának – az 1.-6. rész esetén gépjárművek lízingbe adása és/vagy értékesítése – nettó árbevétele:

Az 1. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 35 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 17 000 000 HUF-ot;

A 2. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 37 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 18 000 000 HUF-ot;

A 3. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 71 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 35 000 000 HUF-ot;

A 4. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 102 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében az 51 000 000 HUF-ot;

Az 5. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 136 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 68 000 000 HUF-ot;

A 6. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 126 000 000 HUF-ot, vagy ezen évek valamelyikében a 63 000 000 HUF-ot.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 12/01/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 12/02/2018
Helyesen:
Dátum: 02/03/2018
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 12/01/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk:

Az Ajánlati felhívás módosítása vált szükségessé a 4. és 6. részben. E tényekre tekintettel az ajánlattételi határidő is meghosszabbításra került.