We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 145742-2022

21/03/2022    S56

Slovakia-Nitra: Sewer construction work

2022/S 056-145742

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 017-039686)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
National registration number: 36550949
Postal address: Nábrežie za hydrocentrálou
Town: Nitra
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 94901
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Katarína Százová
E-mail: katarina.szazova@mpprofit.sk
Telephone: +421 918373314
Internet address(es):
Main address: https://www.zsvs.sk/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Reference number: VO_ZsVS_SP_2/2022
II.1.2)Main CPV code
45232400 Sewer construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom stavebných prác je zhotovenie Diela - rozšírenie splaškovej kanalizácie a jestvujúcej ČOV Nesvady - v

nasledovnom rozsahu:

-výstavba gravitačnej kanalizácie v dĺžke 21 944,80 m z hladkých plnostenných kanalizačných rúr PVC DN300/400 SN8,

-výstavba 5 ks čerpacích staníc (ČS6, ČS7, ČS9, ČS10 a ČS11),

-výstavba 1 003,14 m výtlačných potrubí HDPE DN80/100 PN6,

-realizácia 1 283 ks kanalizačných odbočiek PVC DN150/200 SN8 ukončené revíznou šachtou DN400,

-rozšírenie existujúcej ČOV Nesvady pre projektovanú kapacitu 7500 EO.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 017-039686

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2)
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť Dátum a čas:
Instead of:
Date: 24/03/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 21/04/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2)
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas:
Instead of:
Date: 24/03/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 21/04/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: