Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Services - 145896-2020

26/03/2020    S61    Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Business and management consultancy and related services

2020/S 061-145896

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
National registration number: 188729923
Postal address: Šventaragio g. 2
Town: Vilnius
NUTS code: LT
Postal code: LT-01122
Country: Lithuania
Contact person: Rasa Malijauskienė
E-mail: rasa.malijauskiene@vrm.lt
Telephone: +370 52718221

Internet address(es):

Main address: http://tvud.lrv.lt/

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5010

I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=496057
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=496057&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimo paslaugų pirkimas (VRM-D1-8)

II.1.2)Main CPV code
79400000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Perkamos efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių funkcijų sistemos sukūrimo paslaugos:

1) savivaldybių vykdomų funkcijų situacijos analizė;

2) esamos savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos ir teisinio reglamentavimo analizės atlikimas;

3) funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos parengimas;

4) funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos taikymo rekomendacijų teisėkūros subjektams ir savivaldybėms parengimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Perkamos efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių funkcijų sistemos sukūrimo paslaugos:

1) savivaldybių vykdomų funkcijų situacijos analizė;

2) esamos savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos ir teisinio reglamentavimo analizės atlikimas;

3) funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos parengimas;

4) funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos taikymo rekomendacijų teisėkūros subjektams ir savivaldybėms parengimas.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 26
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Esant objektyvioms priežastims, patvirtintoms jas įrodančiais dokumentais ir kliento pripažintomis pagrįstomis, sutarties terminas gali būti pratęstas vieną mėnesį.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas“.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informacija apie tiekėjo pašalinimo pagrindus pateikta pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 3 dalyje „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“. Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (5 TVŪD PD EBPVD) – aktualią deklaraciją, patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Jei paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų sutartyje nurodytais terminais, klientas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesuteiktų ar netinkamai suteiktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

Jei paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, susijusius ne su paslaugų teikimo terminų praleidimu, kliento reikalavimu moka klientui 5 proc. dydžio baudą nuo visos sutarties kainos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/05/2020
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/05/2020
Local time: 14:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdo kaip vidaus reikalų sistemos centrinė perkančioji organizacija. Sutartį su nustatytu laimėtoju sudarys Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/03/2020