Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 145964-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Rumänien-Dej: Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste

2020/S 061-145964

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Dej
Nationale Identifikationsnummer: 4349179
Postanschrift: Str. 1 Mai nr. 2
Ort: Dej
NUTS-Code: RO113
Postleitzahl: 405200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nicolae Tohăneanu
E-Mail: florin.misca@dej.ro
Telefon: +40 264212799
Fax: +40 264212388

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariadej.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziția serviciilor de consultanță în domeniul managementului de proiect: „Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej – străzile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Tibleșului, Eroilor, Pinticului”, cod SMIS 118103

Referenznummer der Bekanntmachung: 4349179_2020_PAAPD1112531
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79400000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului de servicii, constă în: achizitia serviciilor de consultanta in domeniul managementului de proiect: „Modernizare infrastructura strazi pentru accesul între zona centrala si Ocna Dej - strazile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albastrelelor, Tiblesului, Eroilor, Pinticului”, cod SMIS 118103.

Serviciile de consultanta in domeniul managementului se vor realiza în conformitate cu cerințele caietului de sarcini:

— monitoriz. și rap. către beneficiar a evoluției stadiului fizic al exec. lucrărilor, prin observ. situației în teren și asigurarea verificării faptice la fața locului a stadiului fizic al lucrării, consemnarea abaterilor de la graf. asumat al activităților pentru tratarea acestora în cadrul deciziilor asum. cu ocazia sedințelor de progres, centralizarea raportărilor constructorului, confirm. de către dir. de șantier;

— acordarea de asistență beneficiarului la întocmirea rap. periodice de progres, a formularelor, cererilor de plată și de rambursare, prin utilizarea doc. tehnice asumate de către constructor, dir. și proiectant, după caz, doc. tehnică întocmită de către aceste persoane competente pe proprie răspundere, cu respectarea prev. legale;

— asistență la întocmirea, actualizarea și menținerea unui flux doc. corespunzător între toate părțile implicate referitor la supervizarea stadiului lucrării, la încadrarea acestora în graf. propus, ca răspuns la cel mai important risc al implementării proiectului: neîncadrarea în grafi. activităților;

— acordarea de asistență generală pentru managementul implementării proiectului, în relația cu finanțatorul, în sensul stabilirii mecanismelor de implem. a fiecărei activități, a monitorizării execuției contractului de finanțare, pentru implicarea personalului propriu al beneficiarului, echipa UIP;

— acordarea de asistență generală beneficiarului, pentru admin. contractelor încheiate în cadrul proiectului, în sensul sprijinirii pers. propriu din cadrul UIP, în vederea stab. mecanismelor de implementare, a monitorizării execuției contractelor, pentru realizarea obiectului acestora;

— asistență în arhivarea documentației aferente proiectului finanțat, în vederea păstrării documentelor generate în condiții de siguranță, pe toată durata prevăzută în contract;

— asistență în vederea clarificării situațiilor privind conflictul de interese, în scopul evitării unor asemenea situații.

AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare inainte de data-limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inaite de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 de zile.

Valoarea estimată a serviciilor este de 114 000 RON fără TVA, echivalent a 23 854,80 EUR la cursul BNR din data de 3.1.2020, adică 1 EUR = 4,7789 RON.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 95 000.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Dej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului de servicii, constă în: achizitia serviciilor de consultanta in domeniul managementului de proiect: „Modernizare infrastructura strazi pentru accesul între zona centrala si Ocna Dej – strazile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albastrelelor, Tiblesului, Eroilor, Pinticului”, cod SMIS 118103.

Serviciile de consultanta in domeniul managementului se vor realiza în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obiectul contractului de servicii constă în: achizitia serviciilor de consultanta in domeniul managementului de proiect: „Modernizare infrastructura strazi pentru accesul între zona centrala si Ocna Dej – strazile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albastrelelor, Tiblesului, Eroilor, Pinticului”, cod SMIS 118103.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 007-011307
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7477
Bezeichnung des Auftrags:

Achiziționarea serviciilor de management al proiectului: „Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej – străzile: M. Viteazu, Minerilor, Albast., Tibles., Eroi, Pintic.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Eca Management Services
Nationale Identifikationsnummer: RO 8873728
Postanschrift: Str. Godeanu nr. 5
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113
Postleitzahl: 400414
Land: Rumänien
E-Mail: acjcluj@yahoo.com
Telefon: +40 726350275
Fax: +40 726350275
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 114 000.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 95 000.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020