Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 145974-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Ścinawa: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 061-145974

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ścinawa
Nationale Identifikationsnummer: PL516
Postanschrift: Rynek 17
Ort: Ścinawa
NUTS-Code: PL516
Postleitzahl: 59-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Głowacz
E-Mail: zp@scinawa.pl
Telefon: +48 767400245
Fax: +48 767400201

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ścinawa

Referenznummer der Bekanntmachung: IR.271.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ścinawa. Odbiór odpadów komunalnych będzie dotyczył następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) odpady segregowane (szkło);

3) odpady segregowane (tworzywa sztuczne);

4) odpady segregowane (papier i tektura),

5) opakowania wielomateriałowe;

6) metal;

7) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) zużyte opony;

10) przeterminowane leki;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. W SIWZ o numerze referencyjnym: IR.271.14.2019 Zamawiający zawarł pełny opis przedmiotu zamówienia. SIWZ dostępny jest na stronie BIP Gminy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 250 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
90511200
90513100
90514000
90533000
34928480
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, teren gminy Ścinawa – wszystkie miejscowości.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzony z następującą częstotliwością:

1) odpady komunalne niesegregowane:

a) 1 raz na 2 tygodnie dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej;

b) 1 raz w tygodniu dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej;

2) odpady zbierane selektywnie:

a) 1 raz w miesiącu (w odstępach ok. 4 tygodnie) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej;

b) 1 raz na 2 tygodnie dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej;

c) 1 raz w roku (zakończenie zbiórki co najmniej 7 dni przed świętami wielkanocnymi) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, wystawionych przez mieszkańców nieruchomości jedno- lub wielorodzinnej w określony dzień wskazany w harmonogramie.

3. Sposób gromadzenia odpadów na terenie gminy Ścinawa:

1) odpady zmieszane:

a) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki zgodne z normą PN-EN 840-1 o pojemności 120 l, 140 l lub 240 l;

b) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki zgodne z normą PN-EN 840-1 lub PN-EN 840-2 o pojemności 120 l, 140, 240 l, 360 l lub 1 100 l;

2) selektywnie zebrane:

a) w zabudowie jednorodzinnej worki z polietylenu o grubości zapewniającej wytrzymałość worków, tj. co najmniej 0,05 mm, o pojemności min 80 l, z trwałym i widocznym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonych odpadów lub pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;

b) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności 2,5 m3;

c) w zabudowie wielorodzinnej worki z polietylenu o grubości zapewniającej wytrzymałość worków, tj. co najmniej 0,05 mm, o pojemności min 80 l lub pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, co najmniej po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów, z trwałym i widocznym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonych odpadów – z zachowaniem kolorystyki.

4. Pojemniki/worki na odpady komunalne powinny być utrzymane w następującej kolorystyce:

— worki/pojemniki w kolorze niebieskim – z przeznaczeniem na papier i tekturę,

— worki/pojemniki w kolorze zielonym – z przeznaczeniem na szkło,

— worki/pojemniki w kolorze żółtym – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,

— worki/pojemniki w kolorze brązowym – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

5. Odpady będą wystawiane przed nieruchomością w workach lub pojemnikach w czasie ustalonego wywozu odpadów, w sposób umożliwiający ich odbiór.

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą wystawiane w terminie określonym w harmonogramie na poboczu, chodniku lub ulicy przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsca wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielolokalowej.

Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 16
Qualitätskriterium - Name: Emisja spalin EURO(E) / Gewichtung: 24
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy. Zamówienie dodatkowego, ściśle oznaczonego zakresu w ramach przedmiotu zamówienia zależy wyłącznie od swobodnej woli Zamawiającego. Do zakresu objętego prawem opcji należy zlecenie realizacji usługi w okresie od 1.9.2020 do 31.1.2024. Zakres świadczenia usługi będzie taki jak w okresie od 1.2.2020 do 31.8.2020.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 223-547470
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: IR.271.2.2020
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ścinawa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., EkoPartner Recykling Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Rzeźnicza 1, ul. Zielona 3
Ort: Lubin
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 59-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 250 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020