Supplies - 145988-2021

24/03/2021    S58

Hungary-Nyíregyháza: Pharmaceutical products

2021/S 058-145988

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
National registration number: EKRSZ_80280071
Postal address: Szent István utca 68.
Town: Nyíregyháza
NUTS code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postal code: 4400
Country: Hungary
Contact person: Szondi Zita
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Telephone: +36 42599700
Fax: +36 42599799
Internet address(es):
Main address: http://www.szszbmk.hu
Address of the buyer profile: http://www.szszbmk.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000826572020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000826572020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Közforgalmú patika termékbeszerzése / 2021.

Reference number: EKR000826572020
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ajánlatkérő intézményében (4 telephely 5 gyógyszertár) működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése mindösszesen nettó 1 300 000 000 HUF / 12 hónap keretösszegben, amely keretösszegtől +50 %-os mértékben eltérhet. Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget a keretösszeg 80 %-ára vállal. A részajánlattétel kizárásának oka, hogy betegforgalom kiszámíthatatlan, mivel az ügyeleti szolgálat miatt az folyamatosan változik, valamint a beérkező vények előre nem megadottak, naponta változnak a mindenkori igények és a betegellátás érdekei alapján.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
15865000 Herbal infusions
33196000 Medical aids
33631600 Antiseptics and disinfectants
33690000 Various medicinal products
33700000 Personal care products
33711540 Para-pharmaceutical creams or lotions
33750000 Baby care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein működő közforgalmú patikák: Rubin Gyógyszertár, Smaragd Gyógyszertár, Korall Gyógyszertár, Borostyán Gyógyszertár, Topáz Gyógyszertár.

II.2.4)Description of the procurement:

Közforgalmú patika termékbeszerzése forgalmazási szerződés keretében az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő intézményében (4 telephely 5 gyógyszertár) működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése mindösszesen nettó 1 300 000 000 HUF /12 hónap keretösszegben.

Ajánlatkérő a keretösszegtől a szerződés időbeli hatálya alatt legfeljebb +50 %-kal térhet el. Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget a keretösszeg 80 %-ára vállal. Ajánlatkérő a termékeket szükségletei szerinti gyakorisággal és tartalommal eseti megrendelés útján hívja le. Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés alapján valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok szavatossága (felhasználhatósága) a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. Az eseti megrendelés során leszállított termékek esetében elvárt szavatossági idő 3 hónap. A termékek csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét (a szavatossági idő lejártát); ennek hiányában az Ajánlatkérőként szerződő fél a leszállított termék átvételét megtagadhatja. A szállításához szükséges göngyölegeket saját költségére az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani. Az Ajánlatkérőként szerződő fél köteles legkésőbb a leszállított terméktételek felhasználását követően a göngyölegeket a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére visszaadni. A csomagoláson a szavatossági lejáratot és a tárolás módját jól láthatóan meg kell jelölni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termék forgalomba hozatali engedélyében meghatározott lejárati idejű termékeket szállíthat. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés alapján valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok szavatossága (felhasználhatósága) a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termékeket szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetőleg az előírásoknak megfelelően úgy köteles csomagolni, hogy azt a szállítás során semmilyen károsodás, sérülés ne érje. Az Ajánlatkérőként szerződő fél kizárólag az előzőekben meghatározott előírásoknak megfelelő csomagolású terméket vesz át. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a különleges kezelést igénylő terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítania. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költségek, mint a szállítás és csomagolás költsége, az ajánlati ár részét képezi, ezen költségeket külön megtérítési igényként a nyertes ajánlattevő nem követelheti az Ajánlatkérőként szerződő féltől. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés időbeli hatálya alatt köteles forgalmazói jogosultságot biztosítani az Ajánlatkérőként szerződő fél számára.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. Megrendelés modem használatának biztosításával (igen/nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 2. Nagykereskedői árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban) / Weighting: 50
Quality criterion - Name: 3. Az egységes cikktörzsben az ajánlattevő rendelkezésére álló cikkek száma (darabban, legkedvezőtlenebb 2000 darab, előny a minél több rendelkezésre álló cikk) / Weighting: 10
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ajánlatkérő egyoldalú döntésével egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos időtartammal meghosszabbíthatja a szerződés időbeli hatályát változatlan szerződéses feltételek mellett. Vevő a meghosszabbítás iránti igényét a szerződés hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő egyoldalú döntésével egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos időtartammal meghosszabbíthatja a szerződés időbeli hatályát változatlan szerződéses feltételek mellett (amely során a II.2.4) pontban megjelölt alapmennyiséget [keretösszeg] lehívhatja, valamint a szintén ott meghatározott mennyiségi eltérés lehetőséggel is élhet).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bek., a Kbt. 27/A. §, 135. §

(1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF. Ajánlatkérői késedelem esetén a Ptk. 6:155. § alapján jár el Ajánlatkérő.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani cégszerű nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott termékek mindegyike rendelkezik azon minőségtanúsító és megfelelőséget igazoló bizonyítványokkal, magyar hatósági engedélyekkel, melyek a forgalomba hozáshoz szükségesek, továbbá, hogy alapanyagok vonatkozásában megfelelő minőségügyi rendszerben előállított, a hivatalos gyógyszerkönyvi vagy az OGYÉI által megadott valamennyi előírásnak megfelelő alapanyag került megajánlásra.

M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel, a 22. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti közbeszerzés tárgya szerinti (vényköteles és / vagy vény nélkül kapható gyógyszerek és / vagy egyéb készítmények [beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is] szállítása) legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a 22. § (1) bekezdésében) előírt módon igazolva.

Ajánlattevő az M/1. és M/2. alkalmassági előírás szerinti irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás); Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot elfogadja (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a megajánlott termékek mindegyike tekintetében azon minőségtanúsító és megfelelőséget igazoló bizonyítványokkal, magyar hatósági engedélyekkel, melyek a forgalomba hozáshoz szükségesek (az alapanyagok vonatkozásában csak bizonyítottan megfelelő minőségügyi rendszerben előállított, a hivatalos gyógyszerkönyvi vagy az OGYÉI által megadott valamennyi előírásnak megfelelő alapanyag ajánlható).

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, összességében 500 000 000 HUF-t elérő értékű szerződésszerűen teljesített referenciával. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára.

Az M/1-M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet és hivatkozik a Kbt. 65. § (9), (11) és (11a) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a megkötésre kerülő szerződés hatálya alatt közvetlenül vagy közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron való értékesítést az adott időszakban Ajánlatkérő részére történő szállításokra kiterjeszti.

Ajánlattevő köteles az eseti megrendelést olyan időben teljesíteni, hogy Ajánlatkérő a 2/2008. (I.8.) EüM rendelet 5. §-ában foglalt kötelezettségeinek eleget tehessen. Erre tekintettel az eseti megrendelés teljesítési határideje az eseti megrendelés leadásától számított 24 óra (amennyiben ez nem munkanapra esik, a teljesítési határidő a következő munkanapon jár le). Ajánlattevőnek a napi egyszeri kiállítást vállalnia kell (munkanapokon). Az eseti megrendelés visszaigazolásának ideje 60 perc.

A gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyekről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként az ajánlattevőnek csatolnia kell.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2021
Local time: 12:00
Place:

https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b) bekezdése]

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2022. december

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján a keretmegállapodás alapján az ajánlatkérő általi közvetlen (eseti) megrendelés a Novodata Gyógyír.WIN rendszerben történik.

2. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.

3. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti

Nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.

4. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.

5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.

6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.

7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

8. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.

9. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. Erre tekintettel a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

10. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

11. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra

Vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

12. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).

13. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónapos időtartam alatt 30 napot ért.

14. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

15. Ajánlatkérő az értékelés módszerét a közbeszerzési dokumentumokban adja meg. Az adható pontszám 0-10 pont.

16. Az eseti megrendelésre vonatkozó szabályok: Forgalmazó az eseti megrendelést minden esetben a közbeszerzési eljárás értékelési szempontja szerint legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ajánlattevőjeként szerződő félnek (Szállító 1.) küldi meg legelőször, amely szerződő félnek vissza kell igazolnia, hogy az eseti megrendelést képes-e a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ha igen, Forgalmazó Szállító 1.-től rendeli meg az adott terméket. Ha nem, Forgalmazó az eseti megrendelést a közbeszerzési eljárás értékelési szempontja szerint második legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ajánlattevőjeként szerződő félnek (Szállító 2.) küldi meg, amely szerződő félnek vissza kell igazolnia, hogy az eseti megrendelést képes-e a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ha igen, Forgalmazó Szállító 2.-től rendeli meg az adott terméket. Ha nem, Forgalmazó az eseti megrendelést a közbeszerzési eljárás értékelési szempontja szerint harmadik legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ajánlattevőjeként szerződő félnek (Szállító 3.) küldi meg, amely szerződő félnek vissza kell igazolnia, hogy az eseti megrendelést képes-e a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ha igen, Forgalmazó Szállító 3.-tól rendeli meg az adott terméket. Ha nem, Forgalmazó az eseti megrendelést a közbeszerzési eljárás értékelési szempontja szerint negyedik legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ajánlattevőjeként szerződő félnek (Szállító 4.) küldi meg, amely szerződő félnek vissza kell igazolnia, hogy az eseti megrendelést képes-e a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ha igen, Forgalmazó Szállító 4.-től rendeli meg az adott terméket. Ha nem, Forgalmazó az eseti megrendelést a közbeszerzési eljárás értékelési szempontja szerint ötödik legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ajánlattevőjeként szerződő félnek (Szállító 5.) küldi meg, amely szerződő félnek vissza kell igazolnia, hogy az eseti megrendelést képes-e a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ha igen, Forgalmazó Szállító 5.-től rendeli meg az adott terméket. Ha nem, Forgalmazó az adott termékre vonatkozó eseti megrendelését visszavonja.

17. Ajánlatkérő a keretmegállapodás tekintetében a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján jár el.

18. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (lajstromszám: OO604) és dr. Torma-Deák Katalin (lajstromszám: 01256).

19. Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz (visszaigazolt, de késedelmesen vagy le nem szállított termékek nettó vételárának 20 %-a). A részletes teljesítési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/03/2021