Dienstleistungen - 146048-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Schaden- oder Verlustversicherungen

2020/S 061-146048

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postanschrift: ul. Wadowicka 6
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-415
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefon: +48 602491691
Fax: +48 124175665

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.czdsigb.gov.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postanschrift: ul. Wadowicka 6
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-415
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-Mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telefon: +48 602491691
Fax: +48 124175665

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czdsigb.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.czdsigb.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zakupy dla sądownictwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-421-16/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66515000 Schaden- oder Verlustversicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia podstawowego są usługi ubezpieczenia na rzecz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości: sadów powszechnych, jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich, CZDSIGB, w okresie 36 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2023 r., z zastrzeżeniem iż okres ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek będzie rozpoczynał się zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, w poniższym zakresie:

1. zadanie (część) I – „ubezpieczenie mienia” w zakresie:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

2. zadanie (część) II – „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 956 685.56 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie (część) I – ubezpieczenie mienia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66515000 Schaden- oder Verlustversicherungen
66515100 Feuerversicherungen
66515200 Vermögensversicherungen
66515300 Wetter- und Geldverlustversicherungen
66515400 Mit dem Wetter verbundene Versicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie (część) I – ubezpieczenie mienia w zakresie:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Klauzule ubezpieczeniowe dodatkowe – fakultatywne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1.1. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, określił w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ maksymalną wielkość i zakres przedmiotu „zamówienia podstawowego” dla części (zadania) I oraz dla części (zadania) II, której dotyczy łączna składka ubezpieczeniowa (łączna cena ofertowa).

1.2. Zamawiający przewiduje, w terminie wykonania zamówienia, możliwość skorzystania z prawa opcji zmniejszenia wielkości zamówienia podstawowego w zakresie zadania (części) i lub zadania (części) II do 20 % łącznej składki ubezpieczeniowej (łącznej ceny ofertowej).

1.3. Zamawiający przewiduje, w przypadku uzasadnionych potrzeb jednostek, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości zamówienia podstawowego w zakresie zadania (części) i lub zadania (części) II w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia polega na przedłużeniu terminu wykonania zamówienia podstawowego o okres 12 miesięcy za każdym razem oraz na wprowadzeniu za każdym razem kolejnego dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia nie może spowodować przedłużenia terminu wykonania zamówienia łącznie o okres dłuższy, niż 24 miesiące dla każdego zadania (części), a łączny termin wykonania zamówienia dla każdego zadania (części), w wyniku wszystkich zrealizowanych praw opcji zwiększenia nie może przekroczyć okresu, o którym mowa w art. 142 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp.

Dodatkowe warunki korzystania z prawa opcji zostały opisane w SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie (część) II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66515410 Geldverlustversicherungen
66516400 Allgemeine Haftpflichtversicherungen
66516000 Haftpflichtversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie (część) II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Klauzule ubezpieczeniowe dodatkowe – fakultatywne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1.1. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, określił w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ maksymalną wielkość i zakres przedmiotu „zamówienia podstawowego” dla części (zadania) i oraz dla części (zadania) II, której dotyczy łączna składka ubezpieczeniowa (łączna cena ofertowa).

1.2. Zamawiający przewiduje, w terminie wykonania zamówienia, możliwość skorzystania z prawa opcji zmniejszenia wielkości zamówienia podstawowego w zakresie zadania (części) i lub zadania (części) II do 20 % łącznej składki ubezpieczeniowej (łącznej ceny ofertowej).

1.3. Zamawiający przewiduje, w przypadku uzasadnionych potrzeb jednostek, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości zamówienia podstawowego w zakresie zadania (części) i lub zadania (części) II w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia polega na przedłużeniu terminu wykonania zamówienia podstawowego o okres 12 miesięcy za każdym razem oraz na wprowadzeniu za każdym razem kolejnego dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia nie może spowodować przedłużenia terminu wykonania zamówienia łącznie o okres dłuższy, niż 24 miesiące dla każdego zadania (części), a łączny termin wykonania zamówienia dla każdego zadania (części), w wyniku wszystkich zrealizowanych praw opcji zwiększenia nie może przekroczyć okresu, o którym mowa w art. 142 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp.

Dodatkowe warunki korzystania z prawa opcji zostały opisane w SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 202-491921
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie (część) I – ubezpieczenie mienia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie (część) II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – lider konsorcjum
Postanschrift: ul. Postępu 15B
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – członek konsorcjum
Postanschrift: ul. Jana Pawła II 24
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-133
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 660 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 956 685.56 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZDSIGB, działa w imieniu własnymi na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego zarządzeniem z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego (Dz.U. MS. 2017 r., poz. 122 z późn. zm.) oraz na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego zarządzeniem z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Zamawiającego do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych na usługi ubezpieczeniowe na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, ośrodków kuratorskich oraz sądów okręgowych (Dz.U. MS z 2019 r., poz. 151).

2. Postępowanie w zakresie części 1 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458770

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020