Dienstleistungen - 14606-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Diverse Reparatur- und Wartungsdienste

2019/S 008-014606

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
ul. św. Elżbiety 3
Wrocław
50-111
Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Morawiec
Telefon: +48 3328118
E-Mail: zp@zzk.wroc.pl
Fax: +48 3328123
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.zzk.wroc.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.zzk.wroc.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZK - WP/3400/139/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50800000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach A, B, F, G, Ł, R w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 628 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232460
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach A, B w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Zadanie nr I – rejon A, B - w przedmiotowych rejonach znajduje się:

— 132 budynki stanowiące własność Gminy Wrocław, a w nich łącznie 861 lokali mieszkalnych i 277 lokali użytkowych,

— 2 048 lokali mieszkalnych i 343 lokali użytkowych, które stanowią własność Gminy Wrocław a znajdują się w 517 budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych,

— 131 garaży stanowiących własność Gminy Wrocław.

Szacunkowa, podana w celu obliczenia ceny oferty:

— ilość roboczogodzin związanych z konserwacją/awariami wynosi – 13 500,

— wartość brutto materiałów, którą należy przyjąć do celów obliczenia wartości oferty brutto – 448 200 PLN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 1.2.2019 r., z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem 24 miesięcy w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem stanowiącym wartość oferty Wykonawcy.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 17 000 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232460
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach F, G w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Zadanie nr II – rejon F, G - w przedmiotowych rejonach znajduje się:

— 94 budynki stanowiące własność Gminy Wrocław, a w nich łącznie 800 lokali mieszkalnych i 82 lokale użytkowe,

— 3 180 lokali mieszkalnych i 82 lokale użytkowe, które stanowią własność Gminy Wrocław a znajdują się w 415 budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych,

— 250 garaży stanowiących własność Gminy Wrocław.

Szacunkowa, podana w celu obliczenia ceny oferty:

— ilość roboczogodzin związanych z konserwacją/awariami wynosi – 6 650,

— wartość brutto materiałów, którą należy przyjąć do celów obliczenia wartości oferty brutto – 234 360 PLN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 1.3.2019 r., z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem 24 miesięcy w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem stanowiącym wartość oferty Wykonawcy.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232460
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach Ł w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Zadanie nr III – rejon Ł - w przedmiotowym rejonie znajduje się:

— 91 budynków stanowiących własność Gminy Wrocław, a w nich łącznie 1 083 lokali mieszkalnych i 80 lokali użytkowych,

— 1 364 lokali mieszkalnych i 57 lokali użytkowych, które stanowią własność Gminy Wrocław a znajdują się w 192 budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych,

— 201 garaży stanowiących własność Gminy Wrocław.

Szacunkowa, podana w celu obliczenia ceny oferty:

— ilość roboczogodzin związanych z konserwacją/awariami wynosi – 4 400,

— wartość brutto materiałów, którą należy przyjąć do celów obliczenia wartości oferty brutto – 160 920 PLN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 1.2.2019 r., z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem 24 miesięcy w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem stanowiącym wartość oferty Wykonawcy.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232460
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach R w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Zadanie nr IV – rejon R - w przedmiotowym rejonie znajduje się:

— 376 budynków stanowiących własność Gminy Wrocław, a w nich łącznie 2 078 lokali mieszkalnych i 141 lokali użytkowych,

— 889 lokali mieszkalnych i 22 lokale użytkowe, które stanowią własność Gminy Wrocław a znajdują się w 236 budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych,

— 125 garaży stanowiących własność Gminy Wrocław.

Szacunkowa, podana w celu obliczenia ceny oferty:

— ilość roboczogodzin związanych z konserwacją/awariami wynosi – 14 700,

— wartość brutto materiałów, którą należy przyjąć do celów obliczenia wartości oferty brutto – 475 200 PLN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 1.2.2019 r., z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem 24 miesięcy w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem stanowiącym wartość oferty Wykonawcy. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 196-443342
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Ogólnobudowlany Instalacji Sanitarnej, CO i Gazowej Robert Jasiński
Leśna 1A, Czeszów
Zawonia
55-106
Polen
NUTS-Code: PL518
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 825 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 015 070.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Rejon A

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Jasiński
ul. Leśna 1B, Czeszów
Zawonia
55-106
Polen
NUTS-Code: PL518
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 419 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 513 596.16 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ALBA Południe Polska Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
Dąbrowa Górnicza
41-300
Polen
NUTS-Code: PL22
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 283 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 340 545.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Ogólnobudowlany Instalacji Sanitarnej, CO i Gazowej Robert Jasiński
Leśna 1A, Czeszów
Zawonia
55-106
Polen
NUTS-Code: PL518
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 901 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 092 458.88 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Sposób przygotowania oferty został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
UZP
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019