Supplies - 146121-2021

Submission deadline has been amended by:  187542-2021
24/03/2021    S58

Slovenija-Ljubljana: Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor

2021/S 058-146121

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Nacionalna identifikacijska številka: 5888093000
Poštni naslov: Beethovnova ulica 3
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tanja Babič
E-naslov: gp.ursiks@gov.si
Telefon: +386 13005670
Telefaks: +386 13005620
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/391475/Razpisna_dokumentacija.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=533
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava osebne varovalne opreme za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Referenčna številka dokumenta: JN-533
II.1.2)Glavna koda CPV
18100000 Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava osebne varovalne opreme za zaščito telesa, glave, rok in nog za zavode za prestajanje kazni zapora in Generalni urad.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zaščita telesa

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18100000 Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor
18200000 Vrhnja oblačila
18400000 Posebna oblačila in pribor
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Zavodi za prestajanje kazni za zapora in prevzgojni dom

II.2.4)Opis javnega naročila:

Oprema za zaščito telesa - plašči, hlače, majice ipd.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zaščita nog

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18800000 Obutev
18830000 Zaščitna obutev
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom

II.2.4)Opis javnega naročila:

Oprema za zaščito nog - delovni čevlji, škornji, nogavice ipd.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zaščita rok

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18100000 Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor
18141000 Delovne rokavice
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom

II.2.4)Opis javnega naročila:

Oprema za zaščito rok - razne zaščitne rokavice za različne namene.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zaščita glave in ostala OVO

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18142000 Varnostni ščitniki za obraz
18143000 Oprema za zaščito
18444000 Zaščitna pokrivala
18100000 Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Zavodi za prestajanje kazni zapora, prevzgojni dom in Generalni urad

II.2.4)Opis javnega naročila:

Oprema za zaščito glave in ostala osebna varovalna oprema - kot so npr. očala, celoobrazne maske, kombinezoni.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/04/2021
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 30/06/2021
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 28/04/2021
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Elektronsko odpiranje na: https://ejn.gov.si/

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Obvezna predložitev vzorcev. Rok in kraj, kamor je potrebno dostaviti vzorce, sta določena v razpisni dokumentaciji.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.4.2021 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Poštni naslov: Beethovnova ulica 3
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/03/2021