Dienstleistungen - 146249-2020

26/03/2020    S61

die Slowakei-Bratislava: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes

2020/S 061-146249

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 051-121229)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00166197
Postanschrift: Miletičova
Ort: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 824 67
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ivana Martišová
E-Mail: ivana.martisova@statistics.sk
Telefon: +421 50236469
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://slovak.statistisc.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tlačové služby pre pracoviská Štatistického úradu SR

Referenznummer der Bekanntmachung: SUSR_TS_2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie tlačových služieb pre pracoviská Štatistického úradu SR. Tým sa rozumie prenájom nových reprografických zariadení vrátane ich inštalácie, dodávky a implementácie Centrálneho tlačového systému, s tým súvisiace zaškolenie personálu, kompletné servisné zabezpečenie originálnymi náhradnými dielmi a dodávky spotrebného materiálu počas trvania zmluvy. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje aj odvoz a ekologickú likvidáciu starých A3 a A4 zariadení vo vlastníctve verejného obstarávateľa.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 051-121229

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 14/04/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 21/04/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 14/04/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 21/04/2020
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: