Fournitures - 146274-2022

21/03/2022    S56

Hongrie-Kállósemjén: Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction

2022/S 056-146274

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Numéro national d'identification: 15732073215
Adresse postale: Kossuth Út 112
Ville: Kállósemjén
Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Code postal: 4324
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Belicza László
Courriel: polgarmester@kallosemjen.hu
Téléphone: +36 42255423
Fax: +36 42255423
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://WWW.kallosemjen.hu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kállósemjén, betontörő gép és forgó-rakodógép besz

Numéro de référence: EKR001328482021
II.1.2)Code CPV principal
43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Kállósemjén, betontörő gép és forgó-rakodógép beszerzése

I.sz. részajánlat:

Pofás betontörőgép:

- Üzemi súly max: 20 000 kg

- Motor teljesítménye legalább: 100 kW

- Törőtér felső nyílása legalább: 800×500 mm

- Törőtér alsó nyílása legalább: 20×80 mm

- Mágneses leválasztó szalag a fő kihordó szalag felett: emelhető-süllyeszthető

- Meddő előleválasztó rendszer

- Oldalsó kihordó szalag az elválasztott meddő részére

- Az elválasztott meddő visszavezethető a fő kihordó szalagra is SIM kártya alapú távoli irányítás

Intelligens törő vezérlő rendszer, főbb funkciók:

- a törési folyamat figyelése, a pofák terhelésének figyelése;

- a törési paramétereknek-, a behordás sebességének-, a pofák közötti távolságnak szükség szerinti utánállítása, zavaró anyag esetén a pofák automatikus nyitása);

- túltöltés védelem.

II.sz. részajánlat:

Forgó-rakodógép:

- Üzemi súly minimum 22000 kg, maximum 23000 kg.

- Motor nettó teljesítménye: minimum 115 kW

- Minimum 6000 cm3, 6 hengeres motor

- Ground clearance, talajtól való legkisebb váztávolság: legalább 440 mm

- Teljes hidraulika áram legalább 440 l/perc

- Kanál maximális felszakító erő legalább 150 kN

- Szállítási magasság a gém tetejénél: legfeljebb 3100 mm

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 131 557 100.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Betontörőgép

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Lieu principal d'exécution:

4324 Kállósemjén, Kossuth út 135. 402/2 hrsz

II.2.4)Description des prestations:

Pofás betontörőgép:

- Üzemi súly max: 20 000 kg

- Motor teljesítménye legalább: 100 kW

- Törőtér felső nyílása legalább: 800×500 mm

- Törőtér alsó nyílása legalább: 20×80 mm

- Mágneses leválasztó szalag a fő kihordó szalag felett: emelhető-süllyeszthető

- Meddő előleválasztó rendszer

- Oldalsó kihordó szalag az elválasztott meddő részére

- Az elválasztott meddő visszavezethető a fő kihordó szalagra is SIM kártya alapú távoli irányítás

Intelligens törő vezérlő rendszer, főbb funkciók:

- a törési folyamat figyelése, a pofák terhelésének figyelése;

- a törési paramétereknek-, a behordás sebességének-, a pofák közötti távolságnak szükség szerinti utánállítása, zavaró anyag esetén a pofák automatikus nyitása);

- túltöltés védelem.

- kiporzás csökkentő teljes rendszer

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Forgó-rakodógép

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Lieu principal d'exécution:

4324 Kállósemjén, Kossuth út 135. 402/2 hrsz

II.2.4)Description des prestations:

Forgó-rakodógép:

- Üzemi súly minimum 22000 kg, maximum 23000 kg.

- Motor nettó teljesítménye: minimum 115 kW

- Minimum 6000 cm3, 6 hengeres motor

- Ground clearance, talajtól való legkisebb váztávolság: legalább 440 mm

- Teljes hidraulika áram legalább 440 l/perc

- Kanál maximális felszakító erő legalább 150 kN

- Szállítási magasság a gém tetejénél: legfeljebb 3100 mm

- bontókalapács.

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 213-560976
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Betontörőgép

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 13567817213
Adresse postale: Külterület
Ville: Szigetszentmiklós
Code NUTS: HU120 Pest
Code postal: 2310
Pays: Hongrie
Courriel: info@bestmachinery.hu
Téléphone: +36 24525920
Fax: +36 24525921
Adresse internet: http://www.bestmachinery.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 88 908 598.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 82 209 200.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 2
Intitulé:

Forgó-rakodógép

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 13567817213
Adresse postale: Külterület
Ville: Szigetszentmiklós
Code NUTS: HU120 Pest
Code postal: 2310
Pays: Hongrie
Courriel: info@bestmachinery.hu
Téléphone: +36 24525920
Fax: +36 24525921
Adresse internet: http://www.bestmachinery.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 589 574.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 49 347 900.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Nyertes ajánlattevő és adószáma:

1.sz.rész Betontörőgép: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(2310 Szigetszentmiklós Külterület)

Adószáma: 13567817-2-13

2.sz.rész Forgó-rakodógép: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(2310 Szigetszentmiklós Külterület)

Adószáma: 13567817-2-13

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/03/2022