Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 146406-2022

21/03/2022    S56

Roumanie-Cluj-Napoca: Produits laitiers

2022/S 056-146406

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA
Numéro national d'identification: 5120733
Adresse postale: Strada: Zola Emile, nr. 5
Ville: Cluj-Napoca
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 400112
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Vasile Gheorghe Visan
Courriel: achizitii@cantinacluj.ro
Téléphone: +40 264592794
Fax: +40 372008992
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cantinacluj.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Protection sociale

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare produse lactate.

Numéro de référence: 5120733_2020_PAAPD1138992
II.1.2)Code CPV principal
15500000 Produits laitiers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, ex: 20 de zile. Conform art 160-161 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor va fi transmis de catre autoritatea contractanta cu 11 zile inainte de data limita de deschidere a ofertelor astfel incat ofertantii sa poată întocmi oferta.Acord cadru -furnizare produse lactate-Valoarea estimata fara TVA: 936110.00 Moneda: RON.Valoarea de 936110.00 fara TVA reprezinta valoarea maximă estimata a acordului cadru pentru o perioada de 12 luni de la data semnarii . Autoritatea contractanta v-a incheia acord cadru cu un singur operator economic conform art 114 si art 115 litera b) din Legea 98/2016. Modificarea prezentului contract este posibilă în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă, cu toate că a acționat cu diligență, nu a putut să le prevadă (scăderea numărului de porții de hrană de care beneficiază asistații social, deoarece în urma anchetelor sociale numărul acestora fluctuează de la un an la altul). Produsele vor fi achizitionate conform fisei de date si a caietului de sarcini. Durata contractului subsecvent putând fi prelungita cu încă 4 luni, conform art 165 din HG 395/2016 cu modfificarile si completarile ulterioare.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 698 045.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză mozzarella sau echivalent 400gr-500gr

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză mozzarella sau echivalent 400gr-500gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1000Kg;Acord cadru min 1000Kg max 1300Kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 18500 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 185 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză topită cu smântână, baton 125 gr

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză topită cu smântână, baton 125 gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 300buc max 500buc; Acord cadru min 1000buc max 1500buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 1000 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 10,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză topită,cu smântână, triunghi, cutie 140 gr-150gr

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză topită,cu smântână, triunghi, cutie 140 gr-150gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 3500buc max 5000buc;Acord cadru min 5000buc, max 9500buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 17500lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 175.00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză tip Tilsit/Trapist 300gr

Lot nº: 20
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză tip Tilsit/Trapist 300gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 15buc max 25buc; Acord cadru min 25 buc max 50buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 625 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 6,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză tip Parmezan răzuit 100gr

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză tip Parmezan răzuit 100gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500buc max 800buc ; Acord cadru min 800buc max 1000buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 10400 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 104,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză tip Brie 200gr

Lot nº: 19
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză tip Brie 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 15buc max 25buc; Acord cadru min 25 buc max 50buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 575 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 6,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lapte dulce 1 l

Lot nº: 24
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Lapte dulce 1 l conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 7000litri max 10000 litri; Acord cadru min 10000 litri max 12000 litri

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 20000lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 200,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză proaspătă de vaci 500gr

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză proaspătă de vaci 500gr conform descrierilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1500Kg;Acord cadru min 1500Kg max 2000Kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 17250 lei.Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garantiei de participare: 173.00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Cașcaval tip Gouda 2kg-2,5kg

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Cașcaval tip Gouda 2kg-2,5kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 1500Kg max 2500Kg;Acord cadru min 2500Kg max 3700Kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 48750 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 488 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Cremă de brânză 200gr

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Cremă de brânză 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 800buc max 1500buc; Acord cadru min 1500buc max 2000buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 11250 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 113,00RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Smântâna 1kg

Lot nº: 28
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Smântâna 1 kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10000kg max 12000kg; Acord cadru min 12000kg max 14000kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 111600lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 1116,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sana 170gr- 200gr

Lot nº: 21
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Sana 170gr- 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 400buc; Acord cadru min 400 buc max 600buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 600 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 6,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lapte praf 1kg

Lot nº: 26
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Lapte praf 1kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10buc max 30buc ; Acord cadru min 30buc max 50buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 420lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 4,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză tip Mascarpone 500gr

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză tip Mascarpone 500gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 350buc; Acord cadru min 350buc max 500buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 5075 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 51 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză burduf 800gr-1200gr

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză burduf 800gr-1200gr , Contract subsecvent min 2000Kg max 3000Kg; Acord cadru min 3000Kg max 3500Kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 52500lei.Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garantiei de participare: 525 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Iaurt extra 200gr

Lot nº: 22
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Iaurt extra 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 400buc max 700buc; Acord cadru min 700 buc max 1000buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 910 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 9,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză tip Feta 200gr

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză tip Feta 200gr afumat conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 500buc; Acord cadru min 500buc max 800 buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 6750 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 68,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză tip Ricotta 250gr

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză tip Ricotta 250gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 100buc max 300buc; Acord cadru min 300buc max 500buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 4500lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 45,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Smântâna dulce 1 lt

Lot nº: 27
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Smântâna dulce 1 l conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 5000buc max 7000buc; Acord cadru min 7000buc max 9000buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 133000lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 1330,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Iaurt grecesc 0.5-1kg

Lot nº: 30
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Iaurt grecesc 0.5-1kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 30kg max 60kg; Acord cadru min 60kg max 100kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 840 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 8,00RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză tip Cammembert 125gr

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză tip Cammembert 125grconform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 15buc max 25buc; Acord cadru min 25 buc max 50buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 375 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 4,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lapte condensat 5gr-10gr

Lot nº: 25
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Lapte condensat 5gr-10grconform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 3000buc max 8000buc; Acord cadru min 8000buc max 12000 buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 5200lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 52,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Cheddar 1-2kg

Lot nº: 31
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Cheddar 1-2kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 30kg max 50kg; Acord cadru min 50kg max 100kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 2250 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 23,00RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Cașcaval tip Dalia 1,8kg - 2kg

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Cașcaval tip Dalia 1,8kg - 2kg conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 1000Kg max 2000Kg; Acord cadru min 2000Kg max 2500Kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 39000 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 390 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză tip Parmezan 200gr

Lot nº: 18
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză tip Parmezan 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 300buc max 500buc; Acord cadru min 500buc max 1000buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 11500lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 115,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Iaurt cu fructe 200gr

Lot nº: 23
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Iaurt cu fructe 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 200buc max 500buc; Acord cadru min 500 buc max 1000buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 900 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 9,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză tip Schweizer 400gr

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză tip Schweizer 400gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500buc max 1000buc ; Acord cadru min 1000buc max 2000buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 23000 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 230RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Unt 80% grăsime, 200gr

Lot nº: 29
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Unt 80% grăsime, 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10000buc max 12000buc; Acord cadru min 12000buc max 14000buc

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Unt 80% grăsime, 200gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 10000buc max 12000buc; Acord cadru min 12000buc max 14000buc

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză telemea maturată 400 gr- 600gr

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză telemea maturată 400 gr- 600gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1800Kg;Acord cadru min 1800Kg max 2000Kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 25200ei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 243,00 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Brânză cu pastă filată tip mozzarella bocconcino 400gr-500gr

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Brânză cu pastă filată tip mozzarella bocconcino 400gr-500gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 100Kg max 500Kg; Acord cadru min 500 Kg max 1000Kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 9750lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 98 RON

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Cașcaval tip Dalia 200gr-300gr

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15500000 Produits laitiers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO113 Cluj
Lieu principal d'exécution:

Cluj Napoca

II.2.4)Description des prestations:

Cașcaval tip Dalia 200gr-300gr conform specificațiilor din caietul de sarcini, Contract subsecvent min 500Kg max 1500Kg; Acord cadru min 1500Kg max 2000Kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Val. estimată fără TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 31500 lei.Valoarea garanției de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a)din HG 395/2016 in cuantum de 1% din val. estimată a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.Val.garanției de participare: 315,00 RON

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 247-610618
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 20
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 19
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 16
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 15
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 31
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 23
Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 371430
Lot nº: 14
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LECONFEX S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 2092175
Adresse postale: Strada Cuza Vodă, Nr. 6
Ville: Deva
Code NUTS: RO423 Hunedoara
Code postal: 330058
Pays: Roumanie
Courriel: leconfexpaulis@yahoo.com
Téléphone: +40 0254218722
Fax: +40 354414000
Adresse internet: www.leconfex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 8 750.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 64962
Lot nº: 14
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/02/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LECONFEX S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 2092175
Adresse postale: Strada Cuza Vodă, Nr. 6
Ville: Deva
Code NUTS: RO423 Hunedoara
Code postal: 330058
Pays: Roumanie
Courriel: leconfexpaulis@yahoo.com
Téléphone: +40 0254218722
Fax: +40 354414000
Adresse internet: www.leconfex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 17 500.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 549454
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PICOLACT PRODCOM SRL
Numéro national d'identification: RO10163692
Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 362A
Ville: Iclod
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 407335
Pays: Roumanie
Courriel: picolact@yahoo.com
Téléphone: +40 264263371
Fax: +40 264263338
Adresse internet: www.picolact.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 050.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 14 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 357660
Lot nº: 28,24,22,3,21
Intitulé:

Acord cadru

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 17
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 17
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 17
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZEC IMPEX
Numéro national d'identification: RO 8110823
Adresse postale: Strada BISTRITEI, Nr. 63
Ville: Dej
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 405200
Pays: Roumanie
Courriel: zecimpex@gmail.com
Téléphone: +40 0745516755
Fax: +40 0264211337
Adresse internet: www.zec.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 184 400.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 148 200.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 357676
Lot nº: 1,29,10,4,9,8
Intitulé:

Acord cadru

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 24
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 24
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 24
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ROMFULDA PROD
Numéro national d'identification: RO 6906101
Adresse postale: Strada Libertăţii, Nr. 50
Ville: Bistrita
Code NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Code postal: 420155
Pays: Roumanie
Courriel: vasile@romfulda.ro
Téléphone: +40 263211743
Fax: +40 263234874
Adresse internet: www.romfulda.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 286 500.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 237 150.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 357665
Lot nº: 30,26,27,12,25,18,14,5,13,2,17
Intitulé:

Acord cadru

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 22
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 22
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 22
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LECONFEX S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 2092175
Adresse postale: Strada Cuza Vodă, Nr. 6
Ville: Deva
Code NUTS: RO423 Hunedoara
Code postal: 330058
Pays: Roumanie
Courriel: leconfexpaulis@yahoo.com
Téléphone: +40 0254218722
Fax: +40 354414000
Adresse internet: www.leconfex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 337 060.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 289 945.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 357683
Lot nº: 6
Intitulé:

Acord cadru

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PICOLACT PRODCOM SRL
Numéro national d'identification: RO10163692
Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 362A
Ville: Iclod
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 407335
Pays: Roumanie
Courriel: picolact@yahoo.com
Téléphone: +40 264263371
Fax: +40 264263338
Adresse internet: www.picolact.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 050.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 22 750.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 357695
Lot nº: 26,27,12,25,18,14,5,13,2,17,30
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 22
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 22
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 22
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LECONFEX S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 2092175
Adresse postale: Strada Cuza Vodă, Nr. 6
Ville: Deva
Code NUTS: RO423 Hunedoara
Code postal: 330058
Pays: Roumanie
Courriel: leconfexpaulis@yahoo.com
Téléphone: +40 0254218722
Fax: +40 354414000
Adresse internet: www.leconfex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 337 060.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 130 275.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 357690
Lot nº: 24,28,22,3,21
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 17
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 17
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 17
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZEC IMPEX
Numéro national d'identification: RO 8110823
Adresse postale: Strada BISTRITEI, Nr. 63
Ville: Dej
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 405200
Pays: Roumanie
Courriel: zecimpex@gmail.com
Téléphone: +40 0745516755
Fax: +40 0264211337
Adresse internet: www.zec.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 184 400.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 92 965.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 357698
Lot nº: 1,29,10,4,9,8
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 24
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 24
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 24
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ROMFULDA PROD
Numéro national d'identification: RO 6906101
Adresse postale: Strada Libertăţii, Nr. 50
Ville: Bistrita
Code NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Code postal: 420155
Pays: Roumanie
Courriel: vasile@romfulda.ro
Téléphone: +40 263211743
Fax: +40 263234874
Adresse internet: www.romfulda.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 286 500.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 116 610.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 357703
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PICOLACT PRODCOM SRL
Numéro national d'identification: RO10163692
Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 362A
Ville: Iclod
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 407335
Pays: Roumanie
Courriel: picolact@yahoo.com
Téléphone: +40 264263371
Fax: +40 264263338
Adresse internet: www.picolact.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 050.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 8 750.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 637729
Lot nº: 8
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
11/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ROMFULDA PROD
Numéro national d'identification: RO 6906101
Adresse postale: Strada Libertăţii, Nr. 50
Ville: Bistrita
Code NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Code postal: 420155
Pays: Roumanie
Courriel: vasile@romfulda.ro
Téléphone: +40 263211743
Fax: +40 263234874
Adresse internet: www.romfulda.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 44 500.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 19 900.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 727816
Lot nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
31/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZEC IMPEX
Numéro national d'identification: RO 8110823
Adresse postale: Strada BISTRITEI, Nr. 63
Ville: Dej
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 405200
Pays: Roumanie
Courriel: zecimpex@gmail.com
Téléphone: +40 0745516755
Fax: +40 0264211337
Adresse internet: www.zec.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 15 675.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/03/2022