Bauleistung - 146496-2020

26/03/2020    S61    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2020/S 061-146496

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 249-619561)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 03-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Matuszek
E-Mail: anna.matuszek@plk-sa.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.plk-sa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja robót budowlanych w formule „Buduj” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie” linia kolejowa 132 Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole

Referenznummer der Bekanntmachung: 9090/IREZA4/X/00931/19/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w formule „Buduj” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie” linia kolejowa 132 Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie w zakresie linii 132 od km 97,210 do km 101,100 przewidzianego do realizacji w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility 2014–2020).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-619561

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Anstatt:

5. Jeżeli zdolność tech. lub zaw. lub sytuacja ekon. lub finans. podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3 IDW nie potwierdza spełnienia przez Wyk. warunków udziału w Post. lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zam. żąda, aby Wyk. w terminie określonym przez Zam: a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności tech. lub zawodowe lub sytuację ekon. lub fin.

muss es heißen:

5. Jeżeli zdolność tech. lub zaw. lub sytuacja ekon. lub finans. podmiotu, o którym mowa w pkt 8.3 IDW nie potwierdza spełnienia przez Wyk. warunków udziału w post. lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zam. żąda, aby Wyk. w terminie określonym przez Zam:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności tech. lub zawodowe lub sytuację ekon. lub fin.

Abschnitt Nummer: III.1.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wymagane wadia i gwarancje
Anstatt:

4. Zam. wyraża zgodę na wniesienie przez Wyk. części kwoty 30 % kwoty zabezp.(w formie przewidzianej w pkt 21 IDW).

muss es heißen:

4. Zam. wyraża zgodę na wniesienie przez Wyk. części kwoty 30 % kwoty zabezp. (w formie przewidzianej w pkt 21.2 IDW).

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

13. W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie Cena brutto zarealizację Zakresu podstawowego oraz Zakresu wynikającego z Opcji.

muss es heißen:

13. W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena brutto za realizację zakresu podstawowego oraz zakresu wynikającego z prawa opcji.

Abschnitt Nummer: III.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Obiektywne zasady i kryteria udziału
Anstatt:

Cena brutto za realizację zakresu podstawowego oraz zakresu wynikającego z opcji – waga: 100 %.

Cena brutto za realizację zakresu podstawowego oraz zakresu wynikającego z opcji jest to cena, w skład której wchodzą następujące pozycje:

Wartość robót netto za realizację zakresu podstawowego, wartość robót netto za realizację Opcji, kwota warunkowa oraz podatek VAT.

muss es heißen:

Cena brutto za realizację zakresu podstawowego oraz zakresu wynikającego z prawa opcji – waga: 100 %.

Cena brutto za realizację zakresu podstawowego oraz zakresu wynikającego z prawa opcji jest to cena, w skład której wchodzą następujące pozycje:

wartość robót netto za realizację zakresu podstawowego, wartość robót netto za realizację opcji, kwota warunkowa oraz podatek VAT.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 06/04/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 09/04/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 06/04/2020
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 09/04/2020
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: