Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 146538-2017

19/04/2017    S76

Németország-Köln: Orvosi szolgáltatások nyújtása

2017/S 076-146538

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Postai cím: Postfach 10 12 53
Város: Cologne
NUTS-kód: DEA23 Köln
Postai irányítószám: 50452
Ország: Németország
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Telefon: +49 22189990000
Fax: +49 22189990999
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.easa.europa.eu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2408
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Légi közlekedés.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Orvosi szolgáltatások nyújtása.

II.1.2)Fő CPV-kód
85120000 Szakorvosi és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Orvosi szolgáltatások nyújtása az EASA munkatársai számára a következő területeken:

— egészségügyi felülvizsgálat,

— foglalkozás-egészségügy,

— utazásokkal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások, tanácsadás és gyógyszeradagolás,

— megelőző egészségügyi szolgáltatások (éves ellenőrzés és egészségügyi kampány),

— az alkalmazottak orvosi dossziéjának kezelése,

— ad hoc feladatok/jelentéskészítés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egészségügyi tanácsadó szolgáltatások

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
85120000 Szakorvosi és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
85121100 Általános orvosi szolgáltatások
85140000 Különféle egészségügyi szolgáltatások
85145000 Egészségügyi laboratórium által nyújtott szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
NUTS-kód: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
NUTS-kód: DEA2 Köln
A teljesítés fő helyszíne:

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség helyiségei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Egészségügyi tanácsadó szolgáltatások a pályázati dokumentáció II. részében meghatározottak szerint.

A teljesítendő követelmények és igények szintén pályázati dokumentáció II. részében szerepelnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés annak hatálybalépésétől számítva 12 hónapra szól.

A keretszerződés 3 alkalommal, alkalmanként 12 hónapra automatikusan megújul, kivéve ha a folyamatban lévő szerződéses időszak lejárta előtt legalább 3 hónappal bármelyik fél hivatalosan értesíti a másik felet a szerződés felmondásáról.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egészségügyi kontroll szolgáltatások

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
85120000 Szakorvosi és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
85121100 Általános orvosi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
NUTS-kód: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
NUTS-kód: DEA2 Köln
A teljesítés fő helyszíne:

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség helyiségei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Egészségügyi tanácsadó szolgáltatások a pályázati dokumentáció II. részében meghatározottak szerint.

A teljesítendő követelmények és igények szintén pályázati dokumentáció II. részében szerepelnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés annak hatálybalépésétől számítva 12 hónapra szól.

A keretszerződés 3 alkalommal, alkalmanként 12 hónapra automatikusan megújul, kivéve ha a folyamatban lévő szerződéses időszak lejárta előtt legalább 3 hónappal bármelyik fél hivatalosan értesíti a másik felet a szerződés felmondásáról.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Érvényes szakmai engedéllyel rendelkező és az Ärztekammer elnevezésű nyilvántartásba érvényesen bejegyzett általános orvos.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Általános orvos.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: Nem alkalmazható.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/05/2017
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 3 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/06/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

az EASA helyiségei, Köln.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatbontáson minden ajánlattevőtől maximum 1 jogi képviselő lehet jelen. A pályázóknak részvételi szándékukat legalább 5 munkanappal a pályázatbontást megelőzően jelezniük kell az ügynökség felé.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/04/2017