Služby - 146540-2017

19/04/2017    S76

Belgie-Brusel: Podpora rozvíjení specializovaných dovedností: rozsáhlá data, internet věcí a kybernetická bezpečnost v případě malých a středních podniků

2017/S 076-146540

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1210
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2391
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Podpora rozvíjení specializovaných dovedností: rozsáhlá data, internet věcí a kybernetická bezpečnost v případě malých a středních podniků.

Spisové číslo: EASME/COSME/2017/007.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EASME hodlá uzavřít smlouvu na služby rešeršování, určování, označování, zkoušení a ověřování specifických opatření na podporu rozvoje specializovaných dovedností týkajících se rozsáhlých dat, internetu věcí (IoT) a kybernetické bezpečnosti v případě malých a středních podniků v Evropě.

Tato zakázka na služby bude realizována ve snaze podpořit cíle stanovené v nové agendě o dovednostech, především v návrhu odvětvové spolupráce v oblasti dovedností. Zvláštní pozornost bude věnována budování synergií s činnostmi vyplývajícími z koalice pro digitální dovednosti a pracovní příležitosti a zamezování duplicitě snah

Práce by měla být založena na poptávkou vedeném, pragmatickém a na výsledky orientovaném přístupu s cílem navrhnout konkrétní opatření a řešení, včetně vytvoření nástrojové sady zaměřené na poskytování vhodných, na míru vytvořených řešení pro malé a střední podniky. Výsledky tohoto úkolu by měly přispět k posilování přizpůsobivosti pracovních sil malých a středních podniků a kapacit v krátkodobém a střednědobém horizontu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou provedeny v prostorách zhotovitele s výjimkou jednání, která se uskuteční v prostorách EASME nebo Evropské komise.

II.2.4)Popis zakázky:

EASME hodlá uzavřít smlouvu na služby rešeršování, určování, označování, zkoušení a ověřování specifických opatření na podporu rozvoje specializovaných dovedností týkajících se rozsáhlých dat, internetu věcí (IoT) a kybernetické bezpečnosti v případě malých a středních podniků v Evropě.

Tato zakázka na služby bude realizována ve snaze podpořit cíle stanovené v nové agendě o dovednostech, především v návrhu odvětvové spolupráce v oblasti dovedností. Zvláštní pozornost bude věnována budování synergií s činnostmi vyplývajícími z koalice pro digitální dovednosti a pracovní příležitosti a zamezování duplicitě snah

Práce by měla být založena na poptávkou vedeném, pragmatickém a na výsledky orientovaném přístupu s cílem navrhnout konkrétní opatření a řešení, včetně vytvoření nástrojové sady zaměřené na poskytování vhodných, na míru vytvořených řešení pro malé a střední podniky. Výsledky tohoto úkolu by měly přispět k posilování přizpůsobivosti pracovních sil malých a středních podniků a kapacit v krátkodobém a střednědobém horizontu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Pracovní program COSME 2016: GRO/SME/16/C/12 – nové dovednosti pro digitální transformaci podniků, výrobní a klíčové technologie (C (2016) 63 final).
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/07/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/07/2017
Místní čas: 10:30
Místo:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Covent Garden 2, COV2 Room 10/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/04/2017