Supplies - 146558-2021

24/03/2021    S58

Poland-Sopot: Medical equipments

2021/S 058-146558

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 035-084902)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Grunwaldzka 1–3
Town: Sopot
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-759
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Kotowicz, Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
E-mail: przetargi@pcrsopot.pl
Telephone: +48 585557528 / 585557523
Fax: +48 585511426
Internet address(es):
Main address: www.pcrsopot.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie COG w PCR Sopot Sp. z o.o.” dofinansowanego z EFRR, w podziale na 17 pakietów

Reference number: 1/PN/21
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego w podziale na 17 pakietów, szczegółowo opisanych w Zał. 3.1–3.17 oraz 2.17 SWZ.

2. Zamówienie w pakietach nr 1–12 poz. 1 i 13–14 realizowane będzie z udziałem środków unijnych na podstawie umowy nr UDA-RPPM.07.01.01-22-0001/17-00 z późn. zm., zawartej w dniu 13 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie projektu: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w PCR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego programu regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.1 Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wys.: P1 2 586,00 PLN, P2 230,00 PLN, P3 315,00 PLN, P4 415,00 PLN, P5 50,00 PLN, P6 1 250,00 PLN, P7 70,00 PLN, P8 75,00 PLN, P9 2 600,00 PLN, P10 50,00 PLN, P11 5 000,00 PLN, P12 8 440,00 PLN, P13 600,00 PLN, P14 50,00 PLN, P15 2 300,00 PLN, P16 150,00 PLN, P17 2 400,00 PLN.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/03/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 035-084902

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 25/03/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 29/03/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 22/06/2021
Read:
Date: 26/06/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 25/03/2021
Local time: 10:15
Read:
Date: 29/03/2021
Local time: 09:15
VII.2)Other additional information: