Palvelut - 146603-2016

28/04/2016    S83

Belgia-Bryssel: Haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22.10.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 täytäntöönpanoon liittyvä tekninen ja tieteellinen tuki

2016/S 083-146603

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for the Environment
Postiosoite: BU 9 01/005
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: env-tenders@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1468
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22.10.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 täytäntöönpanoon liittyvä tekninen ja tieteellinen tuki

Viitenumero: ENV.B.2/SER/2016/0011.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22.10.2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 säädetään useista toimista, jotka edellyttävät erittäin erikoistunutta tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta useilla työn eri aloilla. Sopimuksen tavoitteena on tarvittavan asiantuntemuksen toimittaminen komissiolle, jotta voidaan tukea asetuksen oikea-aikaista ja asianmukaista soveltamista erityisesti seuraavilla aloilla: asiakirjamallien tarkistaminen ja ajantasaistaminen jäsenvaltioiden tukemiseksi tietojen toimittamisessa komissiolle; analyyttisten menetelmien tarkistaminen ja ajantasaistaminen jäsenvaltioiden toimittamien tietojen analysoimiseksi; jäsenvaltioiden toimittamien tietojen ja pyyntöjen analysointi ja arviointi; laillisiin valituksiin tai vetoomuksiin liittyvä analysointi ja arviointi; tietojen keruu, analysointi ja arviointi; teknisten ohjeasiakirjojen, tulkitsemishuomautusten ja muun tiedotus- ja viestintämateriaalin kehittäminen ja ajantasaistaminen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 350 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

ulkopuoliset palvelut.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Avoin tarjouspyyntö – 12 kuukauden palvelusopimus, jonka budjetti on 450 000 euroa. Sopimus voidaan uusia 2 kertaa samoin ehdoin 12 kuukaudeksi siten, että kokonaiskesto on enintään 36 kuukautta (kokonaisbudjetti 1 350 000 euroa), edellyttäen, että sopimusosapuolen suoritus on ollut kaikilta osin tyydyttävää, ja riippuen budjetin saatavuudesta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 350 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

12 kuukauden sopimus, jonka budjetti on 450 000 euroa vuodessa ja joka on uusittavissa 2 kertaa (kokonaiskesto 36 kuukautta ja kokonaisbudjetti 1 350 000 euroa).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso hankinta-asiakirjat (katso tarjouseritelmien kohdat 1.1 ja 1.7).

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/06/2016
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/06/2016
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

Room D, avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa kultakin tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen (osallistumiseen liittyviä kuluja ei korvata).

Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajan on toimitettava edustajien koko nimet sekä henkilökorttien tai passien numerot vähintään 3 työpäivää ennen tilaisuutta seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: env-tenders@ec.europa.eu

Jos kyseisiä tietoja ei toimiteta, hankintaviranomainen varaa oikeuden kieltää sen toimitiloihin pääsyn.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) 2015/1929 (annettu 28.10.2015) (varainhoitoasetus) koskevien soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan mukaisesti hankintaviranomainen voi alkuperäisen sopimuksen tekemistä seuraavien 3 vuoden aikana käyttää neuvottelumenettelyä (julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta) sopiakseen lisäpalveluista, uusista palveluista tai urakoista, jotka ovat samanlaisten, saman hankintaviranomaisen alkuperäisen hankinnan toteuttajaksi valitulle taloudelliselle toimijalle antamien palveluiden tai urakoiden toistamista, jos nämä palvelut tai urakat ovat sellaisen perushankkeen mukaisia, joita varten alkuperäinen sopimus tehtiin hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen, edellyttäen että 134 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Hankinta-asiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3 mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että tarjouspyyntö julkaistiin aiemmin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 2.3.2016 ennakkotietoilmoituksessa 2016/S 043-070158 otsikolla ”Haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22.10.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 täytäntöönpanoon liittyvä tekninen ja tieteellinen tuki”.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Mahdollisia sopimuksentekomenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää kohdassa I.1 ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.

Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle 2 vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei pidennä muutoksenhakupyyntöjen jättämisen määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhakupyynnön jättämiselle määrätä uutta määräaikaa.

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/04/2016