Blago - 146848-2017

19/04/2017    S76

Slovenija-Izola – Isola: Rentgenske naprave

2017/S 076-146848

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola
Nacionalna identifikacijska številka: 1399632000
Poštni naslov: Polje 40
Kraj: Izola – Isola
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 6310
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tea Jelačič
E-naslov: javna.narocila@sb-izola.si
Telefon: +386 56606852
Telefaks: +386 56606580
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-izola
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.sb-izola.si/actuality/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava, montaža in vzdrževanje angiografskega aparata s C-lokom.

Referenčna številka dokumenta: JN 043/RN-17
II.1.2)Glavna koda CPV
33111000 Rentgenske naprave
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava, montaža in vzdrževanje angiografskega aparata s C-lokom in vzdrževanje opreme brez rentgenske cevi za dobo 6 let po preteku garancijskega roka.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33100000 Medicinska oprema
50400000 Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava, montaža in vzdrževanje angiografskega aparata s C-lokom in: vzdrževanje opreme brez rentgenske cevi za dobo 6 let po preteku garancijskega roka.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 22/05/2017
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 22/05/2017
Lokalni čas: 11:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.5.2017, 10:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola
Poštni naslov: Polje 40
Kraj: Izola – Isola
Poštna številka: 6310
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/04/2017